Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Doodstil over cultuurverschillen en eergerelateerd geweld

01-01-2009

Een workshop over cultuurverschillen en eergerelateerd geweld.

In de workshop Doodstil van Setheater krijgt het publiek een meisje te zien dat te maken krijgt met eergerelateerd geweld. Stapsgewijs leert het publiek de situatie kennen waarin het meisje verstrikt raakt en voelt het publiek mee met de betrokkenen. Tussen de scènes door wordt in dialoog met het publiek onderzocht wat eergerelateerd geweld precies is en waar het voorkomt.

externe linkmeer informatie (via Setheater)