Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Doorslaande liefde

24-05-2007

Een theatervoorstelling over relationeel geweld onder jongeren en is bedoeld om de signalen van een gewelddadige relatie te leren herkennen.

Een theaterstuk gericht op preventie is geen overbodige luxe. Iedereen kent de verhalen van loverboys en tienermeisjes die gedwongen worden tot seks. Maar een gewelddadige relatie begint veel kleiner. Vrouwen die in een Blijf van m’n Lijfhuis wonen, geven aan dat het vaak al in hun eerste relatie fout liep. Aan de hand van de ervaringen van deze vrouwen zijn negen waarschuwingssignalen vastgelegd, die leerlingen een handvat geven om te ontdekken of hun relatie in de gevarenzone zit als het gaat om doorslaande liefde. Kennisvermeerdering maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van de theatervoorstelling Doorslaande Liefde. Maar het stuk stimuleert jongeren ook om na te denken over hun eigen verwachtingen van een relatie.

De theatervoorstelling wordt gespeeld door twee groepen van vijf jonge acteurs (17-23 jaar) en duurt ongeveer veertig minuten. Na de voorstelling geven de acteurs in de klas voorlichting over de signalen van relationeel geweld.

YfC|Switch ontwikkelde deze voorstelling in opdracht van Stichting Huiselijk Geweld Zuid-Limburg voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs vanaf klas 3 (14-16 jaar).

Het theaterstuk sluit aan bij het landelijke lesmateriaal over relatiegeweld 'Loving me, loving you' en het 'Stay in Love'-project.

Meer informatie over de voorstelling en prijzen vindt u in hetpdf bestand productblad over Doorslaande Liefde (pdf, 917 Kb).

Meer informatie over Doorslaande Liefde is te vinden op: externe linkwww.switchweb.nl