Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Juridische middelen die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen

06-07-2018

Factsheet van Universiteit Maastricht en Atria met instrumenten ter preventie en aanpak

Huwelijkse gevangenschap is te onderscheiden in twee vormen. In de eerste vorm zit iemand tegen haar/zijn wil vast in een formeel ‘religieus’ huwelijk; in de tweede vorm zit iemand gevangen in een informeel of niet rechtsgeldig religieus huwelijk.

In Nederland bestaan al verschillende instrumenten en middelen die ingezet kunnen worden om huwelijkse gevangenschap te voorkomen:

  • informatie en voorlichting
  • overeenkomst met afspraken over de (religieuze) echtscheiding
  • vordering tot medewerking als nevenvoorziening in burgerlijke echtscheidingsprocedure.

Nieuwe preventieve instrumenten

In het buitenlands recht wordt een aantal juridische middelen gebruikt om huwelijkse gevangenschap te voorkomen, die ook voor de Nederlandse situatie ontwikkeld kunnen worden:

  • standaardclausule in de burgerlijke huwelijksakte
  • huwelijkstoolkit
  • aanvullende burgerlijke wetgeving.

Juridische instrumenten ter oplossing

Wanneer een situatie van huwelijkse gevangenschap al een feit is, bestaan er diverse juridische instrumenten in het Nederlandse recht waarop een slachtoffer een beroep kan doen:

  • vordering uit onrechtmatige daad
  • vordering tot nakoming overeenkomst
  • strafrechtelijke vervolging
  • voorlopig getuigenverhoor.

Factsheets

externe linkFactsheet Juridische middelen die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen.
Zie ook: factsheet Wel gescheiden, niet gescheiden. Huwelijkse gevangenschap in Nederland (juli 2016).


Factsheet Juridische middelen die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen. (2018). Maastricht: Universiteit Maastricht / Amsterdam: Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.