Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Twee theaterminiaturen: GRENS

03-03-2014

Met het project Grens wil de werkplaats Community Theatre Amsterdam de problematiek rond huiselijk geweld bespreekbaar maken.

Twee theaterminiaturen als opmaat voor een groepsgesprek met maximaal vijfentwintig deelnemers. Deze worden gespeeld in de Cliffordstudio, de thuisbasis van werkplaats Community Theatre Amsterdam, of in overleg op locatie. De spelers nemen ons mee in de gedachten en gevoelens, die zij rond dit thema (hebben) ervaren. Het theatraal verbeelden van problematische situaties kan veel bij mensen losmaken.
Afische Grens
Met het project Grens wil de werkplaats Community Theatre Amsterdam de problematiek rond huiselijk geweld bespreekbaar maken. Huiselijk geweld kent tal van gezichten en komt in alle geledingen van de maatschappij voor, vaker dan velen voor mogelijk houden.

WCTA realiseert hiermee de eerste twee presentaties in een reeks:

  • Niemand mag het weten
  • Schone Schijn

In 2014 volgen nieuwe miniaturen, die in overleg met iedereen, die hier een bijdrage aan wil leveren, tot stand komen.

Concept en (tekst)regie: Mariëtte Wildeboer
Tekst en spel: Quirina Kofman
Compositie en zang 'Hjir bin ik': Plattèl (www.plattelmusic.com)
Tekst, spel en zang: Yamilla Yssel
Fotografie en publiciteit: Frank Schoevaart
Productie: Sylvia Panhuyse
Artistieke en zakelijke leiding: Mariëtte Wildeboer

Meer informatie

externe linkWebsite werkplaats Community Theatre Amsterdam