Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Hand in hand tegen huwelijksdwang

01-01-2010

Het project bestond uit bijeenkomsten voor moslimjongens, voor jongens en meiden samen en voor ouders en jongeren samen. Tijdens de bijeenkomsten gingen de jongeren en ouders onderling en gezamenlijk met elkaar in gesprek over partnerkeuze.
SPIOR

Korte inhoud

Het project ‘Hand in hand tegen huwelijksdwang’ biedt een verbreding en verdieping van de activiteiten in het project ‘Het recht van de vrouw ligt in haar eigen hand’. Het project bestond uit bijeenkomsten voor moslimjongens, voor jongens en meiden samen en voor ouders en jongeren samen. Tijdens de bijeenkomsten gingen de jongeren en ouders onderling en gezamenlijk met elkaar in gesprek over partnerkeuze. Naast de activiteiten in Rotterdam organiseerde SPIOR in het kader van het project ook in andere steden bijeenkomsten, in samenwerking met lokale partnerorganisaties.

Visie en uitgangspunten

De uitwisseling tussen moslimjongens en –meiden en tussen jongeren en ouders stond centraal. Daarnaast haakt de benadering ook in op de islamitische identiteit en een belangrijke boodschap is dan ook dat gedwongen uithuwelijking verboden is in de islam. Imams en geleerden worden bij het project betrokken om de boodschap over te brengen.

Doel van de methodiek:
Een bewustwordingsproces op gang brengen om gedwongen uithuwelijking te voorkomen en communicatie tussen moslimouders en hun kinderen over partnerkeuze bevorderen.

Doelgroep:
Islamitische jongens en meiden, hun ouders (en andere familieleden) uit de doelgroep en professionals (bijvoorbeeld (school)maatschappelijk werkers) die in hun werk met de thematiek te maken kunnen krijgen. Het gaat bij de islamitische doelgroep met name om Marokkanen en Turken, maar ook Somaliërs en Pakistanen. De doelgroep wordt bereikt via de achterban van SPIOR, islamitische zelforganisaties (o.a. moskeeën) in Rotterdam en omgeving.

Reikwijdte tot nu toe

Het project liep van 1 september 2006 – 31 december 2008. Er waren 58 zelforganisaties bij betrokken. Aan de informatiebijeenkomsten voor jongens hebben ruim 100 jongens deelgenomen.

Producten

Vorthoren, M.H. (red.). (2007) Hand in hand tegen huwelijksdwang: een project van Stichting Platform
Islamitische Organisaties Rijnmond. Rotterdam: SPIOR

Mogelijkheden voor overdracht

De methode is overdraagbaar gemaakt door de publicatie Hand in hand tegen huwelijksdwang: een project van Stichting Platform. De publicatie is te bestelen via: Spior

Publicaties

Publicatie 'Hand in hand tegen huwelijksdwang'

Praktische gegevens

SPIOR
Marianne Vorthoren,
Telefoon: 010-4666989,
m.vorthoren@spior.nl

Samenwerkingspartners

Onder andere: welzijnsorganisatie Impuls in Amsterdam, Furkan Educatiecentrum in Den Haag, Stichting Alouan in Gouda, Stichting Al Nisa in ’s-Hertogenbosch, Stichting Ofra in Utrecht en Welzijns Belangenvereniging in Leiden.