Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Instrumenten

23-06-2016Buiten de lijnen

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften.

20-04-2016Leidraad Veilige zorgrelatie

De leidraad gaat over het voorkómen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie.

31-03-2016Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen

Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten

12-02-2016Actieplan tegen vrouwelijke genitale verminking

Actieplan van de PvdA (Marith Volp) om actief en preventief de strijd tegen VGV aan te gaan.

16-04-2015WijzerGrijzer box

Praktische informatie voor senioren en professionals ter preventie van ouderenmishandeling.

06-03-2015Bouwstenen ketenzorg Mantelzorg Flevoland

Format om overbelasting van mantelzorgers terug te dringen