Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Lespakket Jongens

24-10-2018

Omgaan met grenzen op seksueel gebied. Lespakket van Centrum 16•22

Doel

Het doel van het lespakket 'Jongens' is om grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen/meisjes te voorkomen.

Doelgroep

Jongens in het praktijkonderwijs en het vmbo in de leeftijd van 14- 18 jaar.

Aanpak

De jongens krijgen inzicht in hun manier van denken over vriendschap en seks. Zo kunnen zij hun gedrag ten opzichte van meisjes eventueel veranderen. Vriendschap, relaties, liefde en seks horen voor beiden veilig, prettig en gelijkwaardig te zijn.

Opbouw

De lessenserie bestaat onder meer uit een film met portretten van leeftijdgenoten, vele voorbeelden, spel- en (discussie)opdrachten. Iedere les heeft een ander thema: seks, man-zijn, meisjes, liefde en grenzen. De lessen zijn volledig beschreven in de docentenhandleiding, dus direct door docenten, trainers of jongerenwerkers te gebruiken.

Ontwikkelaar

Centrum16•22 richt zich op kinderen en jongeren, door het aanbieden en/of begeleiden van programma’s op scholen/instellingen. Deze programma’s ontwikkelen hun sociaal- emotionele ontwikkeling en dragen eraan bij dat zij zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol kunnen participeren in de maatschappij.

Meer informatie

externe linkLespakket Jongens (via centrum1622.nl).