Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Lespakket "Wensen en grenzen"

23-03-2011

Speciaal voor het vmbo ontwikkeld lespakket gericht op preventie huiselijk geweld en voor een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling.

Samenvatting

Sinds kort krijgen vmbo scholen binnen de regio Hollands Midden het programma ‘Wensen en Grenzen’ aangeboden. Dit nieuwe programma is speciaal voor het vmbo ontwikkeld, met oog op preventie huiselijk geweld als onderdeel van een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling.

Thema’s en verschillende vragen worden besproken: hoe bepaal je je grenzen, hoe weet je wat normaal is, hoe ga je om met internet en welke trucjes gebruiken loverboys? Maar ook praten over hoe leuk het is verliefd te zijn en naar wie je toe gaat als je iets wilt bespreken. De lessen maken iets los bij de leerlingen: ze gaan anders denken over het inschakelen van hulp. Een verplicht onderdeel is het zicht krijgen op de zorg in en rondom de school en het beleidsmatig verankeren van het programma op vmbo scholen.

Korte beschrijving Programma ‘Wensen en Grenzen’

‘Wensen en Grenzen’ zijn vaak lastig te bepalen, zeker als relatiestarter en op seksueel gebied. Hoe weet je wat normaal is en hoe kan je alle informatie die je krijgt het beste inschatten? Wat voor rol heeft internet bij jongeren van nu en kennen ze de gevaren ervan? Wat is nou eigenlijk een gezonde relatie of seksueel gezond gedrag? En wat moet je weten om je eigen wensen en grenzen, maar ook die van anderen te kunnen respecteren?

Er bestaan meer lespakketten met als onderwerp seksuele gezondheid. De meeste pakketten richten zich op soa en hiv, en op wat hoger opgeleide jongeren. Er wordt nauwelijks ingegaan op culturele verschillen in onze samenleving.

In dit lespakket wordt relationele en seksuele vorming op een gezonde manier benadrukt en tegelijkertijd de gevaren en risico’s benoemt. Een onderdeel wordt gevormd door een mini-cursus ruziemaken in, want dat is ook een hele kunst om dat op een goede manier te doen. Een ander onderdeel zijn lesbrieven waarin jongeren na moeten denken over de risico’s van onder andere webcam- gebruik en loverboy trucs, maar vooral ook over de leuke kanten van verliefd zijn.

In ‘ Wensen en Grenzen’ hebben is waar mogelijk gekozen voor opdrachten die net iets verder gaan dan de geeigende wegen en die relaties en seksualiteit op een gepaste manier aansnijden in een multiculturele klas.

Links

externe linkGezondeschoolhollandsmidden.nl