Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Let's talk about it: zelfbeschikking bespreekbaar maken

09-05-2018

Gefundeerde methoden en werkwijzen om zelfbeschikking bespreekbaar te maken.

Verschillende lokale (zelf) organisaties in Nederland zetten zich in om taboeonderwerpen zoals kindhuwelijken, huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken.

Op basis van (internationaal) literatuuronderzoek is een overzicht gemaakt van werkzame elementen en methoden bij voorlichtende activiteiten rond zelfbeschikking. Van de elementen is door middel van onderzoek (ook onder migranten) aangetoond of aannemelijk gemaakt dat ze werken.
Deze publicatie is van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Download

externe linkLet's talk about it (via KIS.nl)


Smits van Waesberghe, E., Winter-Ko├žak, S. de (2018). Let's talk about it: zelfbeschikking bespreekbaar maken. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.