Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen

Marietje Kesselsproject

Korte inhoud

Het Marietje Kesselsproject is een preventieproject dat zich richt op preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen, zowel door leeftijdsgenoten als door volwassenen. Het aanbod bestaat uit een lessencyclus van tien tot twaalf lessen. De lessen worden onder schooltijd gegeven door speciaal getrainde preventiemedewerkers in aanwezigheid van de betrokken leerkracht. De leerlingen leren voor zichzelf op te komen en te vertrouwen op hun eigen kracht, inventiviteit, gevoelens en intuïtie. Er wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld, wilskracht en doorzettingsvermogen (mentale weerbaarheid).

Visie/uitgangspunten

Het Marietje Kesselproject is seksespecifiek van opzet: leerlingen krijgen gescheiden les. Meisjes krijgen les van een vrouwelijke preventiewerker, jongens van een mannelijke preventiewerker. Dit biedt leerlingen de kans zich positief te identificeren. Daaraan ligt het uitgangspunt ten grondslag dat weerbaarheid verschillende kanten kent, waarvan de ene kant meer voorkomt bij jongens en de andere meer bij meisjes. Zo zijn jongens – over het algemeen – meer vaardig in fysiek weerbaar gedrag, maar zich minder bewust van hun eigen gevoelens en minder vaardig zich in een ander in te leven, lichaamstaal te herkennen en te praten over eigen en andermans gevoelens. Meisjes zijn – over het algemeen – juist in deze laatste vaardigheden beter, maar hebben weinig of zelfs geen vertrouwen in hun eigen (lichaams)kracht. De ervaring leert dat jongens en meisjes zich vrijer voelen in gescheiden groepen.

Doel van de methodiek

Het vergroten van de weerbaarheid van kinderen, om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag.

Doelgroep

Het Marietje Kesselproject is bestemd voor leerlingen van groep 7 en/of 8 van de basisschool; het richt zich dus op jongens en meisjes in de leeftijd van ongeveer 10 tot 13 jaar.

Reikwijdte tot nu toe

  • Startdatum: gestart in 1990 als project zelfverdediging voor meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool in Tilburg.
  • Looptijd: doorlopend.
  • Toepassingsgebied: op verschillende scholen in Nederland onder verschillende namen. Het Marietje Kesselsproject is uitgegroeid tot veertig projecten met 1123 groepen (Ince e.a., 2004).

Niet erkend

De erkenningscommissie van de databank Effectieve Interventies heeft het Marietje Kesselproject niet erkend (2015). De commissie achtte de problemen waar het Marietje Kessels project zich op richt te breed en te ernstig voor de gekozen aanpak. Er wordt bovendien onvoldoende onderbouwd dat de doelen behaald kunnen worden met de aanpak. Ook is er een risico op een potentieel schadelijk bijeffect van de interventie voor leerlingen die op het moment van deelname al slachtoffer zijn van machtsmisbruik.

Publicaties

  • C. Bun, Evaluatie 'Kom op voor jezelf'. Rapportage van een effectonderzoek en een evaluatie onder leerkrachten van de scholen. Rotterdam: GGD Rotterdam en omstreken, sector Preventief Jeugdbeleid, 1998.
  • D. Ince e.a., Veelbelovend en effectief. Overzicht van preventieprojecten en -programma's in de domeinen Gezin, School, Kinderen en jongeren, Wijk. Tweede volledig herziene editie CtC-gids. Utrecht: NIZW, 2004.
  • A.L. van der Vegt e.a., Je verweren kun je leren. Evaluatie van de Marietje Kesselsprojecten. Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt, 2001.

externe linkMarietjekessels.com