Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Online module over zelfbeschikking

02-05-2018

Cursus van het Kennisplatform Integratie & Samenleving om taboes bespreekbaar te maken

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) ontwikkelde een online module over zelfbeschikking. Deze is speciaal ingericht voor voorlichters die taboes bespreekbaar willen maken in hun eigen gemeenschap.

Met deze module worden de voorlichters ondersteund bij het geven van voorlichting en het begeleiden van de dialoog in de gemeenschap. In de online cursus staat informatie over werkvormen en over taboes zoals huwelijksdwang en eergerelateerd geweld.

Naar de online module

De module is bereikbaar via de externe linkMovisie Academie (via Movisieacademie.nl)