Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU

07-04-2016

Verkenning van wat werkt.

Doelstelling van dit onderzoek van Atria en het Verwey-Jonker Instituut was: Welke inzichten bieden veelbelovende preventiepraktijken (projecten, beleidsinitiatieven) in Nederland en Europa ter voorkoming van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen, die gericht zijn op (opvoed)ondersteuning aan moeders, vaders en kinderen, met speciale aandacht voor de emancipatie van de gezinsleden (gendersensitiviteit)?

Onderzoeksvragen

De specifieke onderzoeksvragen zijn:

  1. Veelbelovende praktijken: welke preventiepraktijken lijken effectief in het doorbreken van intergenerationeel geweld via (opvoed)ondersteuning van moeders, vaders en kinderen?
  2. Werkzame elementen: Is er iets bekend over ‘wat werkt’ in deze veelbelovende praktijken en over de vraag in hoeverre en op welke manier zij aansluiten bij de behoeften aan (opvoed)ondersteuning van moeders, vaders en kinderen?
  3. Gendersensitiviteit in preventie: Op welke manier is er binnen deze veelbelovende praktijken aandacht voor de verbinding tussen maatregelen gericht op de emancipatie van moeders en vaders en dochters en zonen enerzijds, en preventie van geweld in gezinnen anderzijds?

Bij het onderzoek is ook gelet op de vraag of en in hoeverre de veelbelovende praktijen zijn ingebed in een breder (preventie-)beleid van de overheid.

Veelbelovende projecten

In het onderzoek zijn zes veelbelovende projecten in Nederland onderzocht, aangevuld met interventies uit vier EU-landen. Het gaat daarbij om de verschillende domeinen die van belang zijn bij een geïntegreerde aanpak (en beleid): community, gezin/individu en leeftijdgenoten/ peers. Bij de selectie is in het bijzonder gelet op hun innovatieve karakter, vooral op het gebied van gendersensitiviteit.
Ook is een vergelijking gemaakt met praktijken en interventies in andere EU-landen (Zweden, Groot Brittannië, Griekenland en voor regelgeving/beleid Spanje).

Downloads

pdf-bestandPreventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU (Pdf-bestand, 1,35 MB, via preventieintergenerationeelgeweld.nl)
pdf-bestandBijlage (Pdf-bestand, 2,01 MB, via preventieinteregenerationeelgeweld.nl) met meer informatie over:

  • Mannen Kom Op!
  • STUK
  • STAY IN LOVE
  • VoorZorg
  • De Nieuwe Toekomst.

Steketee, M., Römkens, R., Pels, T., Lünnemann, K., Smits van Waesberghe, E., Mak, J., Mejdoubi, J. & Harthoorn, H. Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU. Verkenning van wat werkt. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
ISBN 978-90-5830-715-6
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.