Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Projecten

20-04-2016Leidraad Veilige zorgrelatie

De leidraad gaat over het voorkómen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie.

10-04-2013Mannen kom op!

Op 10 april 2013 vond in aanwezigheid van wethouder mevrouw Corrie Noom in het nieuwe Stadhuis van Zaandam de aftrap plaats van het project Mannen Kom Op!

14-01-2010Project ‘Doorbreek Huiselijk Geweld - Praat erover’

Onder het motto ‘Doorbreek Huiselijk Geweld - Praat erover’ is de Nederlandse Vrouwen Raad een project gestart om vrouwen (meer) weerbaar te maken tegen geweld in de relationele sfeer.

01-01-2010Hand in hand tegen huwelijksdwang

Het project bestond uit bijeenkomsten voor moslimjongens, voor jongens en meiden samen en voor ouders en jongeren samen. Tijdens de bijeenkomsten gingen de jongeren en ouders onderling en gezamenlijk met elkaar in gesprek over partnerkeuze.SPIOR

14-03-2008Tour of Love All you need is love in Grunn'n

De Tour of Love is onderdeel van het speerpunt huiselijk geweld provincie Groningen.

07-08-2007Pretty Woman

Preventieve voorlichting aan groepen meisjes