Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

VON: Aan de goede kant van de eer: Methodiek Changemakers

01-07-2010

Banner aan de goede kant van de eer
Een groot aantal vluchtelingen strijdt al jaren tegen eergerelateerd geweld. Zij zijn ondermeer actief in zelforganisaties van Afghanen, Eritreeërs, Iraniërs, Irakezen, Irakese en Turkse Koerden, Palestijnen, Roma en Somaliërs aangesloten bij VON. Wij noemen hen de changemakers.

Nu is de kennis en ervaring van deze changemakers gebundeld in de methodiekmap Changemakers - Eergerelateerd Geweld. Een methodiekmap door en voor vluchtelingen om ook anderen te inspireren de strijd aan te gaan met eergerelateerd geweld.

De directe betrokkenheid van vluchtelingen(organisaties) bij de ontwikkeling maakt deze methodiek uniek en eigen. Maar bovenal biedt het een praktisch hulpmiddel voor vluchtelingen- en migrantenorganisaties, welzijnsorganisaties, hulpinstellingen en gemeenten die gezamenlijk eergerelateerd geweld willen stoppen.

De methodiekmap Changemakers - Eergerelateerd Geweld bestaat uit drie delen:

1) een Introductie & Methodiekbeschrijving voor bestuursleden van zelforganisaties en beleidsmakers van welzijnsorganisaties of gemeenten die willen werken aan de maatschappelijke preventie van eergerelateerd geweld

2) een Basistraining en Verdiepingstraining inclusief handleiding, hand outs en CD met fotomateriaal en een filmcasus over dreigend eergerelateerd geweld

3) een Change Guide voor getrainde changemakers met o.a. een stappenplan voor het organiseren van mentaliteitsverandering in de eigen achterban, relevante achtergrondinformatie en een lijst met organisaties en instellingen.

Deel 1 kunt u downloaden op de website van VON

Voor meer informatie over deel 2 en 3 kunt u contact opnemen met Annefloor Dekker.