Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

WijzerGrijzer box

16-04-2015

Praktische informatie voor senioren en professionals ter preventie van ouderenmishandeling.

Actieplan ouderen in veilige handen

Vanuit het ministerie van VWS is in 2014 het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ in zeven centrumgemeenten van start gegaan. Met het actieplan heeft de aanpak van ouderenmishandeling vorm gekregen op lokaal niveau. In het pilotjaar deden de gemeenten Almere, Den Bosch, Ede, Gouda, Groningen, Haarlem en Rotterdam mee.
In dit kader is een WijzerGrijzer box ontwikkeld voor senioren en professionals die werken met ouderen. De box is in samenwerking met een groot aantal partijen samengesteld.

Preventie financiële uitbuiting

De WijzerGrijzer box bevat praktische informatie over onderwerpen waar ouderen in de komende levensfase mee te maken kunt krijgen. Onderdelen zijn bijvoorbeeld preventie van financiële uitbuiting en werken aan veiligheid. De inhoud kan per gemeente verschillen. Doel is dat ouderen zo lang mogelijk zelf de regie over zaken houden. De box bevat de volgende informatie:

  • Moviera: gelukkig oud worden
  • Koninklijke Notariële beroepsorganisatie: Wie geeft u het vertrouwen?
  • Koninklijke Notariële beroepsorganisatie: Hoe regel ik mijn nalatenschap?
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie: Curatele, bewind en mentorschap;
  • Rabobank: Senioren en bankieren
  • Politie: Wat doet u als een onbekende bij u thuis aanbelt?
  • Mentorschap Nederland: Met mentorschap in veilige handen.

Volledige inhoud en meer informatie Wijzergrijzer box

externe linkWijzerGrijzer box (via Moviera.nl)