Agressieregulatie op Maat Ambulant

Agressie Regulatie (AR) op Maat Ambulant richt zich op agressieve jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar.

Er wordt zowel individueel als in groepen gewerkt aan het leren reguleren van agressieve gevoelens en gedrag.

Het gaat om een langdurige behandeling van zes maanden tot twee jaar. De interventie wordt ook ingezet bij huiselijke geweld, al vertoont de doelgroep meestal ook buitenshuis agressief gedrag.

Beschrijving methode

Onderzoeken naar de theoretische onderbouwing en naar soortgelijke interventies in het buitenland maken het aannemelijk dat AR op Maat Ambulant kan leiden tot een vermindering van agressief gedrag en recidive. AR op Maat Ambulant is positief beoordeeld op het niveau Goed Onderbouwd.

Beoordeling

Agressieregulatie op Maat Ambulant is op 12 februari 2016 erkend als 'Effectief' door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.