Julia

Julia is een individueel ambulant programma van 24 bijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit meisjes van 13 tot 19 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen.

Doel is het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling bij deze doelgroep en zo het risico op herhaling en/of slachtofferschap van een loverboy te verkleinen.

Uit een evaluatie blijkt dat 98 procent van de meisjes Julia in gemiddeld 6 maanden afrondt en dat van de gestelde doelen 82 procent wordt gerealiseerd. Op basis van de voor- en nametingen met de Seksuele Interactie en Relatie vragenlijst zijn er indicaties voor de doeltreffendheid van de hulp.

Beschrijving methode

Kijk voor meer informatie in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven.

Beoordeling

De interventie Julia is in oktober 2015 erkend als ‘Goed Onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.