Romeo

Romeo is een ambulant individueel programma van 12 bijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit jongens van 12 tot en met 18 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Het doel is het versterken van de seksuele interactiecompetentie bij deze doelgroep om herhaling te voorkomen.

In een procesevaluatie geven jongens aan dat de behandelde thema’s aansluiten bij hun vragen over seksualiteit. Ze vinden het programma leerzaam omdat ze leren over eigen grenzen en wensen, en over hoe ze beter met meisjes kunnen omgaan. Begeleiders geven aan dat zij de inhoud en opbouw van het programma sterk vinden en ervaren dat de jongens profiteren van het aanbod.

Beschrijving methode

Kijk voor meer informatie in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Beoordeling

De interventie Romeo is in oktober 2015 erkend als ‘Goed Onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.