Multisysteem Therapie

Het hoofddoel van Multisysteem Therapie (MST) is het terugdringen van ernstige gedragsproblemen bij een jongere en het gezin en de omgeving in staat stellen eventuele toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden.

Meestal wordt ook gewerkt aan het vergroten van vaardigheden van de jongere zelf, het functioneren op school en de omgang met leeftijdgenoten.

Beschrijving methode

Onderzoek heeft aangetoond dat MST effectief is in het verminderen van ernstige gedragsproblemen, recidive, uithuisplaatsing, gezinsproblematiek, middelenmisbruik en omgang met verkeerde vrienden. Ouders voelen zich competenter, waardoor hun opvoedvaardigheden verbeteren en daardoor vermindert het probleemgedrag van de jongere. De positieve resultaten houden ook op lange termijn stand.

Beoordeling

De Erkenningscommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie heeft MST in november 2015 erkend als effectief volgens sterke aanwijzingen.