Girls' Talk

Preventieprogramma voor meiden die seksueel riskant gedrag vertonen.

Girls’ Talk is een preventieprogramma gericht op 14- tot 18-jarige meiden met seksueel riskant gedrag.

Samenvatting

Via intensieve groepscounseling wordt in acht bijeenkomsten van twee uur met de meiden gewerkt aan seksueel gezond gedrag. Girls' Talk biedt meiden een platform om de eigen seksuele en relationele ervaringen in een veilige seksehomogene omgeving te onderzoeken en onder begeleiding van getrainde counselors met elkaar uit te wisselen. Het programma heeft een half gestructureerde aanpak, en werkt vanuit een sekse- en cultuurspecifieke aanpak.

Girls' Talk is in april 2016 erkend als 'Goed onderbouwd' door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.

Visie/uitgangspunten

Men werkt met behulp van groepscounseling (pedagogische, psychologische en sociale hulpverlening en advisering) en de opzet is seksespecifiek en cultuurgevoelig.

Het programma is opgezet vanuit een sociaalcognitieve en leertheoretische invalshoek en is gericht op de bevordering van relevante cognities en concrete interactieve vaardigheden. Gekozen is voor meiden met een lage opleiding omdat deze doelgroep relatief grote seksuele risico’s lopen. Meiden leren van en bevestigen elkaar door uitwisseling van gedachten, ervaringen en vragen.

Doel

Meiden relationeel en seksueel weerbaar maken; meiden meer regie te laten krijgen over hun seksuele- relaties met jongens en hun leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen seksuele gezondheid en welzijn.

Doelgroep

Heteroseksueel georiënteerde (maar nog niet noodzakelijk actieve) meiden in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, met een laag opleidingsniveau en met verschillende etnische achtergronden (Nederlands, Surinaamse, Antilliaanse, Afrikaanse en Turkse of Marokkaanse meiden).

Bereik

De Rutgers Nisso Groep (RNG) en TransAct hebben in samenwerking met het jongerenwerk en anderen in 2004 dit preventieprogramma ontwikkeld voor meiden met seksueel riskant gedrag. Het programma is in 2004 en 2005 uitgetest in 12 verschillende groepen.

Vanaf september 2006 biedt de RNG (met financiering van Stichting Kinderpostzegels Nederland) een tweedaagse scholing aan, bedoeld voor jongerenorganisaties, ROC’s en jeugdwelzijnswerk. Op basis van ervaringen en evaluatie zal gekeken worden hoe het programma Girls’ Talk na 2007 verder geïmplementeerd kan worden.

De handleiding en DVD zijn alleen verkrijgbaar indien men de training volgt.

Materiaal

Kuypers, A., I. van der Vlugt (2006) Preventieprogramma Girls’ Talk, Utrecht: Rutgers Nisso Groep, TransAct.
DVD Girls’ Talk RNG.
Handleiding begeleiding Girls’Talk RNG.

Evaluatieonderzoek

De experimentele toepassing is op effectiviteit geëvalueerd in een gecontroleerd veldexperiment met een voor-, na- en follow-upmeting op basis van een schriftelijke vragenlijst. Naast de effectstudie heeft ook een procesevaluatie plaatsgevonden met alle counselors en deelnemers.
Uit de effectstudie blijkt dat de deelnemers na het volgen van het programma op meerdere aspecten een verandering in de gewenste richting laten zien (toename van kennis, bewaken en aangeven eigen (seksuele) grenzen, positiever zelfbeeld, zelfreflectie vergroot).

Publicaties

Schippers, E. (2006) Girls’ talk: Lessen assertiviteit in de liefde: Intimiteit, gelijkwaardigheid en respect. Contrast jrg. 13, P. 38-40.

Praktische informatie

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
Telefoon: 030 231 34 31
Contactpersoon: Annelies Kuyper
E-mail: a.kuyper@rutgers.nl