21 bespreektips

Tips om in gesprek te gaan over kindermishandeling.

Aansluitend aan de kick-off van de Week tegen Kindermishandeling 2017 werd in elke provincie een 21 minuten-gesprek georganiseerd over kindermishandeling. Iedereen kan, door soms iets kleins te doen, een groot verschil voor een kind maken.

De 21 bespreektips kunnen helpen om met collega's in gesprek te gaan over kinderen die opgroeien in onveilige thuissituaties en over de steun die zij kunnen gebruiken.