Wijzer in de liefde

Het draaiboek Wijzer in de Liefde is een handleiding voor seksuele voorlichting aan jonge nieuwkomers. Het is vooral geschikt voor jongeren en jong volwassenen nieuwkomers tot 30 jaar.

In het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders heeft Rutgers in samenwerking met GGD GHOR Nederland, Pharos en een klankbordgroep van professionals publieke gezondheid de verouderde versie uit 2007 vernieuwd en aangevuld met actuele informatie, passende werkvormen en beeldmateriaal.

Thema's

De volgende zeven hoofdthema's zijn opgenomen in de handleiding met een mogelijkheid tot verdieping:

  1. Seksuele ontwikkeling.
  2. Vriendschap en relaties.
  3. Geboorteregeling.
  4. Soa.
  5. (Seksuele) weerbaarheid.
  6. Seksuele en genderdiversiteit.
  7. Meisjes- en jongensbesnijdenis.

Aandachtspunten en checklist

In de werkvormen en informatie is rekening gehouden met diversiteit in opleidingsachtergrond en kennisniveau van de deelnemers. Ook zijn in bijlage 0b aandachtspunten, tips en handvatten voor voorlichters opgenomen hoe cultuursensitief met de thema´s om te gaan.

Achtergrondinformatie

De afgelopen jaren hebben nieuwe groepen vluchtelingen hun toevlucht gezocht in Nederland. Zij hebben veelal weinig seksuele voorlichting gehad, zijn minder vertrouwd met de vrijere seksuele moraal in Nederland en niet altijd goed op de hoogte van de omgangsvormen en wet- en regelgeving in Nederland.

Voor Nederlanders is praten over relaties en seksualiteit redelijk gewoon, maar voor nieuwkomers allesbehalve vanzelfsprekend. Daarnaast blijken veel nieuwkomers kwetsbaarder voor seksuele risico’s als onbedoelde zwangerschap, onveilige abortus, seksuele dwang of uitbuiting, seksueel geweld, soa/ hiv of vrouwelijke genitale verminking.