Plegerhulp bij seksueel overschrijdend gedrag van cliënten met een verstandelijke beperking

Nieuwe ketenaanpak om (dreigend) seksueel overschrijdend gedrag te behandelen.

De aanpak Plegerhulp is bedoeld voor zorgprofessionals die mensen met een (lichte) verstandelijke beperking begeleiden.

Plegerhulp bestaat uit de website Plegerhulp en een telefoonnummer. De professional wordt als dat nodig is doorverwezen naar een van de vier organisaties die de ketenaanpak hebben bedacht:

  • Sense.
  • Reik.
  • Centrum Seksuele Gezondheid Noord-Nederland (CSGNN).
  • Centrum Seksualiteit MEE (CSM) Noord, onderdeel van MEE Noord.

Plegerhulp biedt hulp aan (potentiële) plegers en hun systeem. De aanpak maakt onderscheid in preventie, begeleiding, behandeling en nazorg.