Beweging tegen kindermishandeling

Samenwerkingsverband om onderwijsprofessionals te ondersteunen.

Eén op de twintig kinderen wordt thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Om verschillende redenen melden maar weinig scholen hun zorgen bij Veilig Thuis, waardoor tijdige hulp voor veel kinderen uitblijft.

De PO-Raad wil samen met een aantal andere landelijke organisaties dat kindermishandeling beter en eerder in beeld komt, zodat er snel actie ondernomen kan worden. Dit met behulp van de verbeterde meldcode. Hiertoe is in 2016 de Beweging tegen Kindermishandeling opgericht.

Doel van de Beweging is de signalering en aanpak van kindermishandeling vanuit het onderwijs (speciaal) basisonderwijs, en (speciaal) voortgezet onderwijs, de kinderopvang en ouderorganisaties te verbeteren en structureel te verankeren in de genoemde sectoren.

Samenwerkingsverband

De Beweging tegen kindermishandeling is een samenwerkingsverband van de onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de branchekoepels Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs.

Actiepunten

De Beweging wil het volgende:

  1. Bewustwording creëren over wat je als onderwijsprofessional moet doen bij vermoedens van kindermishandeling.
  2. De handelingsvaardigheid en –bereidheid bij onderwijsprofessionals vergroten.