Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

Deze richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen

De richtlijn bevat een overzicht van signalen en risicofactoren zodat zorgverleners ouderenmishandeling in al zijn varianten kunnen herkennen. Mocht een zorgprofessional mishandeling vermoeden, dan wordt geadviseerd om dit op te nemen in het medisch dossier van de patiƫnt.

Een overzicht van wet- en regelgeving omtrent zorgvuldig handelen bij ouderenmishandeling is opgenomen. Een mantelzorgverleningscheck moet duidelijk maken of een eventuele mantelzorger nog voldoende in staat is om zijn of haar taken uit te voeren.