Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

In veilige handen

01-01-2011

Vanuit het project 'In veilige handen' zijn de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Scouting Nederland, NOC*NSF en MOVISIE al een aantal jaren bezig met het scheppen van een veilige omgeving voor kinderen.

Voorkom misbruik van minderjarigen binnen een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Dat is de doelstelling van het project ‘In veilige handen’. Inzet: minderjarigen écht veilig op de sport- of hobbyclub. In opdracht van het ministerie van Justitie ondersteunt Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en adequaat omgaan met seksueel misbruik.
Vereniging NOV werkt hiervoor in een taakgroep samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland.

Op externe linkwww.inveiligehanden.nl zijn een toolkit, stappenplannen en modellen te vinden.