Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld

18-04-2016

Om ten aanzien van eergerelateerd geweld binnen de politie de benodigde kennis en expertise op te bouwen, uit te dragen en te borgen, is het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) opgericht. Primair doel van het LEC EGG is voorlichting bieden aan politieambtenaren en andere relevante professionals.

Ketenaanpak

Het LEC EGG wil vanuit haar expertise een substantiële bijdrage leveren aan de aanpak van eer gerelateerd geweld in het algemeen, het versterken van vroegtijdige signalering en een efficiënte en eenduidige ketenaanpak in het bijzonder.

Takenpakket

Het takenpakket van het LEC EGG richt zich op complexe, eergerelateerde geweldszaken op regio-overstijgend en nationaal niveau. Om relevante tendensen te duiden en omdat ‘eer' niet in zijn isolement bekeken kan worden, is het ontwikkelen en onderhouden van netwerken in brede kring en op verschillende niveaus van essentieel belang. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor (structureel) wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

externe linkKijk voor meer informatie over het LEC EGG op politie.nl