Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

LOCK

11-04-2014

externe linkLandelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (www.lock.nl)

Het LOCK wil een antwoord geven op het tekort aan opleidings- en scholingsmogelijkheden voor professionals in de medische, justitiële en zorgsector waar het gaat om de aanpak van kindermishandeling. Hiervoor is een interactieve website ontworpen waar de eerste trainingen en docenten op staan.

Integrale aanpak na kindermishandeling

Inmiddels zijn er een tiental opleidingen en trainingen gestart. Het accent in het scholingsaanbod ligt op integrale en systeemgerichte aanpak van kindermishandeling, daar waar er hiaten in het scholingsaanbod zijn. Het aanbod wordt op grond van wat nodig is en de maatschappelijke vraag voortdurend uitgebreid.

Zo is er een intersectorale opleiding aanpak kindermishandeling voor professionals uit de medische, justitiële en zorgsector; trainingen gericht op het creëren van een veilig leefklimaat voor medewerkers uit de residentiële jeugdzorg; een training behandeling van ouders na een vechtscheiding en trainingen op het gebied van loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld.

Het LOCK

Het LOCK is een samenwerkingsverband tussen Fier Fryslân, het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem (KJTC) en de Vrije Universiteit (VU), afdeling Clinical Child and Family Studies. Het LOCK is mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting de Coen Hoeve en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.