Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nu is het genoeg

01-01-2009

Deze site is een initiatief van de ministeries van Justitie, VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in nauwe samenwerking met de landelijke steunpunten huiselijk geweld (SHG).

Steunpunt huiselijk geweld