Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stop dwang

01-07-2010

Stop dwang

Hier vinden de jongeren onder meer informatie over huwelijksdwang, achterlating en eer en praktische tips en suggesties over (voorzorgs)maatregelen die ze kunnen nemen.

Ook kunnen jongeren een test doen om te bepalen in hoeverre zij het risico lopen om tijdens hun vakantie in het herkomstland (van hun ouders) uitgehuwelijkt, dan wel achtergelaten te worden.