Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voor de jeugd

28-09-2012

Website van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd, waaronder de aanpak van kindermishandeling.

Deze website is voor gemeenten en andere geïnteresseerden die zich actief bezighouden met de overheveling van alle jeugdhulp naar gemeenten.
Via Voordejeugd.nl wordt kennis en informatie gedeeld over de stelselwijziging jeugd.
Het betreft hier voorbeelden van gemeenten, provincies, zorgaanbieders en professionals die integraal samenwerken om de uitvoering van de stelselwijziging jeugd zo goed mogelijk gestalte te geven.

externe linkvoordejeugd.nl