Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Website partnergeweld (België)

25-11-2013

De bedoeling van deze site is om slachtoffers, daders en getuigen van partnergeweld beter te informeren.

Initiatief van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en in samenwerking met de federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse gemeenschap.
Het is de eerste nationale informatiesite over partnergeweld in België.

extern linkwww.partnergeweld.be

Deze website richt zich in de eerste plaats tot iedereen die met partnergeweld geconfronteerd wordt. Deze grote doelgroep wordt in vijf grote categorieën opgedeeld:

  • slachtoffers die zich niet bewust zijn van de problematiek,
  • slachtoffers die beseffen dat ze met partnergeweld te maken hebben,
  • kinderen en jongeren van wie één van de ouders partnergeweld pleegt, getuigen of naasten
  • de daders.

Er wordt een grote hoeveelheid informatie aangeboden: getuigenissen, veelgestelde vragen, adressen, enz.

Internetcampagne

De lancering van de website gaat gepaard met een nieuwe internetcampagne die zich richt tot, mannen, vrouwen, slachtoffers, slachtoffers, daders en getuigen van partnergeweld. De campagne omvat 5 banners in het Frans en het Nederlands en zal tot begin december te zien zijn op verschillende informatiesites.

De website www.partnergeweld.be is de vrucht van een nauwe samenwerking tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap en past in het kader van het nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld. Het Instituut staat in voor de coördinatie van dit plan