Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Proef met gratis kinderopvang voor KOPP/KVO-kinderen

29-11-2017

Kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (KOPP/KVO) hebben bijna drie keer zoveel kans op kindermishandeling. Speciaal voor deze doelgroep start het Trimbos-instituut samen met de landelijk coördinator Kindcheck een project waarbij de ouders gratis kinderopvang en een coach krijgen aangeboden.

Er zijn in Nederland zo’n 577.000 kinderen met ouders die kampen met psychische problemen of een verslaving. Een deel van deze KOPP/KVO-kinderen groeit op in gezinnen waar, ondanks hulp en ondersteuning voor het gezin, de situatie niet verbetert. Als deze als onveilig wordt ingeschat volgt een melding bij Veilig Thuis of Jeugdbeschermingstafel en een hulptraject. Onderzoek heeft echter aangetoond dat na een melding het welbevinden van het kind tijdelijk stijgt, waarna dit weer gestaag daalt.

Begeleidend onderzoek

Het doel van het project is om het welbevinden van het kind na een melding duurzaam te versterken. Dit gebeurt door het kind meer tijd in een veilige, ontspannen situatie te laten verblijven, zoals bij de kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of een sportclub en de ouder te ontlasten. Tegelijkertijd vindt er begeleidend onderzoek plaats.

Gemeenten gezocht

Het BSO-project gaat medio 2018 van start. Het Trimbos-instituut is nog op zoek naar gemeenten die hieraan deel willen nemen. Op 7 december vindt er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats.

Meer informatie

externe linkTrimbos-instituut