Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

2011

29-12-2011Huiselijk geweld speerpunt Haarlemmermeer

De aanpak van huiselijk geweld is een van de speerpunten van het veiligheidsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer in 2012. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs bepaald.

27-12-2011Rotterdam-Rijnmond legt 500ste huisverbod van 2011 op

In de regio Rotterdam-Rijnmond is op woensdag 21 december het 500ste huisverbod van 2011 opgelegd . Dit is wederom een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren; het aantal huisverboden bleef toen (net) onder de 500 per jaar steken.

24-12-2011Uitkomsten conferentie over het huisverbod

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie. Regioplan presenteerde de uitkomsten van onderzoeken naar kinderen, ouderen en het huisverbod. Daarnaast wisselden de professionals ervaringen uit tijdens diverse workshops.

22-12-2011Meer meldingen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. Over het jaar 2010 zijn in totaal 855 meldingen gedaan, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2009. Dat zegt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

21-12-2011Vrouwenopvang wint Joke Smit-prijs 2011

De Joke Smit-prijs voor emancipatie is dit jaar toegekend aan alle instellingen voor de Vrouwenopvang in Nederland. Minister van Bijsterveldt heeft de regeringsprijs gisteren in Den Haag uitgereikt aan Aleid van den Brink voorzitter van de Verenigingscommissie Vrouwenopvang.

20-12-2011Opstelten wil loverboys zwaarder straffen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil mensenhandelaren - en vooral loverboys - strenger laten straffen. Hij wil de maximale straf voor mensenhandel verhogen van acht naar tien jaar. Als slachtoffers van mensenhandel de dood vinden als gevolg van de situatie waarin ze zijn beland, kunnen de straffen voor de verantwoordelijken uiteindelijk zelfs uitmonden in levenslang.

19-12-2011Digitale checklist kindermishandeling

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi ) heeft alle informatie over het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK) gebundeld op een website. De LIRIK is een hulpmiddel voor beroepskrachten in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling en of het kind risico loopt in de toekomst.

19-12-2011ANBO overhandigt eindrapport preventie ouderenmishandeling aan Tweede Kamer

Het eindrapport van het Europese project EuROPEAN over preventie ouderenmishandeling is op 13 december aangeboden aan leden van de Vaste Kamercommissie VWS. Ton Elias, ondervoorzitter van de Commissie nam het rapport met resultaten en aanbevelingen in ontvangst.

16-12-2011Hulp aan kinderen na huiselijk geweld onderzocht

Hoewel er wel degelijk aandacht is voor kinderen die, als slachtoffer of getuige, betrokken zijn bij huiselijk geweld, is hulpverlening aan deze doelgroep niet vanzelfsprekend. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan.

16-12-2011Pleidooi voor nationaal actieplan huiselijk geweld

MOVISIE, de Federatie Opvang, het Nederlands Jeugd Instituut, Defence for Children, het Kindercollectief en Domestic Violence Approach willen dat er een nationaal actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling komt, alsmede een nationaal rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat hebben zij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

15-12-2011Deventer theatervoorstelling over eergerelateerd geweld

Met de theatervoorstelling Hart vol Eer wil stichting Parels aandacht besteden aan eergerelateerd geweld. Parels heeft deze voorstelling ontwikkeld in opdracht van de gemeente Deventer.

14-12-20111 loket met 1 telefoonnummer voor geweld in huiselijke kring

De Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling gaan 1 loket vormen met 1 landelijk telefoonnummer. Met 1 loket wordt het eenvoudiger voor slachtoffers, omstanders en professionals om hulp te vragen, een signaal te melden of te vragen om advies. Dat schrijft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer in de brief 'Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties'.

13-12-2011Grote verschillen in aanpak kindermishandeling tussen en binnen gemeenten

Meer meldingen van kindermishandeling, maar het beleid van gemeenten in de aanpak van kindermishandeling is heel verschillend. In vergelijkbare gemeenten en wijken lopen de aantallen meldingen van vermoedens van kindermishandeling ver uiteen. Dit is de belangrijkste conclusie uit de rapportage Kinderen in Tel over kindermishandeling, die vandaag verschijnt.

12-12-2011Politie Kennemerland acht keer per dag in touw met huiselijk geweld

Politieagenten in Kennemerland komen gemiddeld acht keer per dag in actie wegens huiselijk geweld. Inwoners van de regio hebben het afgelopen jaar ongeveer drieduizend keer hulp nodig gehad na agressie binnen het gezin. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland.

12-12-2011Invloed huiselijk geweld op arbeidscapaciteit

Huiselijk geweld heeft een negatieve invloed op de arbeidscapaciteit van de slachtoffers en daarmee ook een impact op hun prestaties, productiviteit en veiligheid. Dat stellen onderzoekers van de University of New South Wales (Australië). Zij pleiten voor meer ondersteuning van de slachtoffers om ervoor te zorgen dat ze dankzij een economische onafhankelijkheid een gewelddadige relatie kunnen overleven.

09-12-2011ASHG Kop van Noord-Holland blij met huisverbod

Het opleggen van tijdelijke huisverboden werpt zijn vruchten af. Dat stelt projectleider van het advies- en steunpunt huiselijk geweld in de Kop van Noord-Holland, Marja de Kinderen, vandaag in het Noordhollands Dagblad. Van de 90 huisverboden die sinds februari 2009 in de regio zijn uitgedeeld, zijn acht plegers opnieuw de fout in gegaan.

08-12-2011Record aantal jongeren in de opvang

Het aantal jongeren in de leeftijd van 18 t/m 22 jaar in de opvang als gevolg van dakloosheid of huiselijk geweld, is tussen 2008 en 2010 met zestien procent gestegen. Het aantal jongeren in de opvang is nog nooit zo hoog geweest. De Federatie Opvang voorspelt dat de groei doorzet wanneer gemeenten jonge daklozen geen structurele inkomenspositie kunnen bieden.

07-12-2011‘Negatieve communicatie vergroot kans herhaling partnergeweld’

Slachtoffers van partnergeweld die zelf agressief reageren, bijvoorbeeld schelden, schreeuwen of hun partner eveneens bedreigen, lopen een groter risico om opnieuw slachtoffer te worden van fysiek partnergeweld. Dat stelt psychologe Karlijn Kuijpers, die aanstaande vrijdag promoveert met het proefschrift 'Risky relationships. Victims’ risk of revictimization of intimate partner violence'.

07-12-2011Effect huiselijk geweld op hersenen kind onderzocht

Huiselijk geweld heeft hetzelfde effect op de hersenen van kinderen als oorlog op de hersenen van soldaten. Dat blijkt uit een recent Brits onderzoek. De veranderingen vergroten de vatbaarheid voor mentale gezondheidsproblemen.

07-12-2011Huiselijk geweld in lespakket ROC Noord-Holland

Eerstejaars scholieren van het Horizon College in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend krijgen vanaf januari 2012 lessen over (kinder)mishandeling, seksueel misbruik, eerwraak, uithuwelijking, meisjesbesnijdenis en loverboys. Het Horizon College neemt als eerste ROC in Noord-Holland deze onderwerpen in het lespakket op.

06-12-2011VNG-commissie: 'Jeugdzorg naar gemeenten in één keer'

'Decentralisatie jeugdzorg naar gemeenten op één moment', adviseert de VNG Subcommissie Jeugdzorg. De transitie van de jeugdzorg begint concrete vormen aan te nemen. Dat was duidelijk voelbaar in de vergadering van de VNG-subcommissie op 30 november in Zwolle.

05-12-2011Bezuinigingen treffen slachtoffers kindermishandeling

De behandeling van mishandelde kinderen (waaronder slachtoffers van seksueel misbruik) wordt zwaar getroffen door bezuinigingen. Als deze doorgaan, kan 40 procent van de kinderen niet meer geholpen kan worden in het Kinder - en Jeugd Trauma Centrum in Haarlem, stelt Janet van Bavel projectleider van dit centrum. Zij wil actie van het kabinet en de zorgverzekeraars en wordt daarin gesteund door de PvdA. Dat meldt het dagblad Spits vandaag.

02-12-2011Ook België wil huisverbod

De Senaatscommissie Justitie in België heeft deze week unaniem ingestemd met een wetsvoorstel waardoor een verdachte van huiselijk geweld tijdelijk uit huis geplaatst kan worden. Er moeten wel al strafbare feiten gepleegd zijn voordat het verbod kan worden opgelegd.

30-11-2011Pleidooi voor meer aandacht preventie eergerelateerd geweld

Potentiële daders van eergerelateerd geweld verdienen meer aandacht. Celal Altuntas van de Haagse welzijnsorganisatie Zebra, pleit voor preventieve gesprekken. Dat bracht hij naar voren op het congres ‘Mannelijke Eer’ dat vorige week in Den Haag plaatsvond. Vanavond is Altuntas te gast in het tv-programma Moraalridders.

28-11-2011Zorgen D66 Velsen over uitvoering huisverbod

Een vermeende afname van het aantal hulpofficieren van justitie bij de Politie Kennemerland baart D66 Velsen zorgen. De partij is bang dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van het huisverbod bij huiselijk geweld.

28-11-2011Kabinetsvoorstel snellere aanpak kindermishandeling

Ouders die hun kind mishandelen krijgen sneller een hulpverlener over de vloer. Het kabinet introduceert een Amerikaanse methode om kindermishandeling harder aan te pakken. Dit staat in een actieplan tegen kindermishandeling dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) vandaag naar de Tweede Kamer zullen sturen.

24-11-2011On-line onderzoek seksueel geweld

GGD Amsterdam is een landelijk onderzoek naar seksueel geweld begonnen. Het online-onderzoek wordt gehouden onder vrouwen en mannen van 15 jaar en ouder die het slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld. Het onderzoek moet onder andere antwoord geven op de vraag waarom de aangiftebereidheid van seksuele delicten zo laag is.

23-11-2011‘Aanpak kindermishandeling schiet tekort’

De overheid doet te weinig tegen kindermishandeling. Dat schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben geen effect gehad. Het aantal gevallen van kindermishandeling per jaar is zelfs toegenomen.

21-11-2011Publiekscampagne weer van start

De landelijke publiekscampagne tegen huiselijk geweld is weer van start gegaan. De campagne richt zich, net als in voorgaande jaren, op slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en roept op om hulp in te schakelen bij huiselijk geweld. De campagne loopt dit jaar van 21 november tot 12 december.

21-11-2011De sociale staat van Nederland 2011

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Die vraag staat centraal in De sociale staat van Nederland (SSN). In de editie van 2011, die vorige week verscheen, wordt huiselijk geweld voor het eerst expliciet als subthema beschreven.

21-11-2011Opstelten wil snellere opsporing plegers huiselijk geweld

Plegers van huiselijk geweld moeten eerder en sneller worden opgespoord en vervolgd. Dat laat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten. Hij wil dat de politie meer onderzoek doet om daders van huiselijk geweld voor de rechter te kunnen brengen.

18-11-2011 Aanbevelingen professionalisering aanpak huiselijk geweld

De commissie Naeyé (ingesteld naar aanleiding van de moord op een Middelburgs echtpaar in juli dit jaar) doet in haar rapport aanbevelingen 'met het oog op verdere professionalisering in de aanpak van huiselijk geweld en daaraan gerelateerde feiten'.

18-11-2011Opening Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling

Met de opening van twee Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling, in Leeuwarden en Haarlem, wordt deze maand een nieuwe werkwijze in de aanpak van kindermishandeling geïntroduceerd. De opening van beide centra vindt plaats op 28 november.

17-11-2011‘Huiselijk geweld in kerkelijke omgeving te snel vergeven’

Kerken dragen bij aan het taboe rondom huiselijk geweld als ze plegers te snel vergeven. Daarmee houden ze volgens prof.dr. Ruard Ganzevoort de problematiek in stand. Donderdag 24 november spreekt hij in Ede over ‘Schuld en vergeving bij huiselijk geweld’. De avond wordt georganiseerd door de Edese werkgroep ‘Huiselijk geweld en de kerk’.

16-11-2011Besluitvorming AMK’s sterk verbeterd

Het besluitvormingsproces bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling is, sinds de invoering van de ORBA-werkwijze, aanzienlijk verbeterd. Dat blijkt uit het effectonderzoek 'Beter beslissen over kindermishandeling' dat door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Radboud Universiteit Nijmegen is uitgevoerd.

14-11-2011Veldhuijzen: misbruik gehandicapten in meldcode

Seksueel misbruik valt nadrukkelijk ook onder geweld in huiselijke kring, zo stelt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid), in reactie op een rapport dat ze vrijdag kreeg over misbruik bij mensen met een handicap. Zij wil seksueel geweld tegen mensen met een beperking dan ook opnemen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft ze in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

14-11-2011Dominee pleit voor slaan kinderen

“Als een kind zondigt, is kastijding een noodzakelijk antwoord.” Deze uitspraak van de dominee Vlietstra uit Katwijk heeft in ons land voor veel verontwaardiging gezorgd. Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for Children noemen de uitspraak onacceptabel, schadelijk en strafbaar.

11-11-2011Teeven pakt gedwongen huwelijk aan

Het wordt straks makkelijker onder dwang gesloten huwelijken nietig te verklaren. Ook komt er een verbod op kinderhuwelijken. Dit blijkt uit een voorstel dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie voor advies aan verschillende instanties heeft gestuurd.

10-11-2011Online hulpverlening onder druk

Anonieme internethulp dreigt ten onder te gaan aan het eigen succes. De financiering van de anonieme gesprekken is een probleem. Verzekeraars willen en mogen deze zorg niet vergoeden, omdat onduidelijk is wie er wordt geholpen.

10-11-2011Internationaal rapport preventie ouderenmishandeling

Mirjam van Dongen, de voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO), heeft vorige week van de ANBO het eindrapport van het project EuROPEAN ontvangen. ANBO is projectleider van dit internationale project ter preventie van ouderenmishandeling.

07-11-2011Safegroup opent opvanghuis in Roosendaal

De Safegroup uit Breda opent op 1 januari 2012 een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld in Roosendaal. Cliënten worden er voor een korte periode opgevangen.

07-11-2011PVV wil hogere straf ouderenmishandeling

De PVV wil plegers van ouderenmishandeling zwaarder straffen. Omdat de oudere vaak afhankelijk is van de dader (familie of verzorger) en fysiek de zwakste partij is, zou het vonnis, wat de PVV betreft, drie keer zo hoog uit mogen vallen. Dit voorstel zal PVV-Kamerlid Fleur Agema, woensdag presenteren bij de begrotingsbespreking van het ministerie van VWS.

04-11-2011Mutsaersstichting presenteert boek Venlose aanpak

Matthieu Goedhart van de Mutsaersstichting heeft gisteren op een symposium in Venlo het boek ‘Multifocus, de kracht van verbinden’ gepresenteerd. Goedhart schreef dit boek over de succesvolle Venlose aanpak van huiselijk geweld, samen met psycholoog Joep Choy.

03-11-2011Rotterdam presenteert nieuw actieprogramma Huiselijk Geweld

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin) heeft gisteren het nieuwe Rotterdamse actieprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2011-2014 gepresenteerd: Veilig Thuis. Focuspunt van Veilig Thuis is: of het nou om huiselijk geweld of kindermishandeling gaat, kinderen zijn altijd het slachtoffer. Zij staan dus voorop.

01-11-2011Presentatie publicatie ‘De Oranje Huis-aanpak; Blijf van m’n lijf nieuwe stijl’

In het Amsterdamse Hotel Casa 400 heeft mevrouw drs. E.T.J. van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS, vanmiddag de eerste publicatie ‘De Oranje Huis-aanpak’ in ontvangst genomen. Van Kooten ontving het boekwerk tijdens een werkconferentie van Blijf Groep.

31-10-2011Evaluatie landelijk beleid huiselijk geweld

Door gebrek aan onderzoek en monitoring is het op dit moment niet eenduidig vast te stellen of het landelijk beleid voor de aanpak van huiselijk geweld effectief is geweest. Dat blijkt uit evaluatie van het landelijk beleid in de periode 2002-2011. De onderzoekers pleiten hierin tevens voor meer preventieactiviteiten.

31-10-2011Vaker elektronisch toezicht plegers huiselijk geweld

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil dat daders van huiselijk geweld vaker onder elektronisch toezicht worden gesteld. Dat liet hij gisteren weten in het tv-programma Eva Jinek op Zondag. Hij wil zo voorkomen dat slachtoffers opnieuw met hun dader geconfronteerd worden.

28-10-2011Wetsvoorstel meldcode naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid, minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is medeondertekenaar.

28-10-2011Verleden van ouders die kind en zichzelf doden zelden crimineel

Ouders die hun kind doden en daarna de hand aan zichzelf slaan, verschillen van ouders die ‘alleen’ hun kinderen of zichzelf willen ombrengen. Ze hebben ook bijna nooit een criminele voorgeschiedenis. Dat stelt criminologe en psychologe Marieke Liem van de Universiteit Leiden.

27-10-2011Opstelten: aanpak eerwraak gaat door onder Nationale politie

Het Landelijk Expertisecentrum eergerelateerd geweld wordt voortgezet binnen het toekomstige bestel van de Nationale politie. Dit zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren in het Haagse Concordia bij de presentatie van een lesboek van onderzoeker Janine Janssen.

26-10-2011Inmiddels 80 meldingen bij Meldpunt Ouderenmishandeling

Het Meldpunt Ouderenmishandeling heeft in de eerste vier maanden van zijn bestaan ruim 80 meldingen ontvangen over ouderen die door hun hulpverleners worden mishandeld. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), waar het meldpunt is ondergebracht, benadrukt daarbij dat mishandeling vaker voorkomt dan gemeld wordt.

25-10-2011Mensenrechtenexamen voor Nederland in 2012

Nederland komt in mei volgend jaar aan de beurt voor het zogenoemde ‘mensenrechtenexamen’ van de Verenigde Naties. Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) kunnen hier een bijdrage aan leveren door een rapportage over de mensenrechtensituatie in Nederland in te leveren. Dit kan uiterlijk tot 28 november 2011.

17-10-2011Zorgkosten slachtoffer: 1800 euro per jaar

De kosten die gemoeid zijn met de lichamelijke en psychische zorg voor vrouwen die mishandeld zijn, bedragen gemiddeld 1800 euro per jaar. Dat wijst recent onderzoek uit Denemarken (1) uit.

15-10-2011Stijging aantal meldingen kindermishandeling Zeeland

In de provincie Zeeland is het aantal meldingen van kindermishandeling vorig jaar met tien procent gestegen. Ook het aantal meldingen van kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders nam toe. De stijging van het aantal meldingen komt onder meer doordat er publiekscampagnes zijn gevoerd.

14-10-2011Twente zeer tevreden over huisverbod

Het huisverbod is een doeltreffend middel om huiselijk geweld te stoppen en hulpverlening op gang te brengen. Dat blijkt uit onderzoek naar het tijdelijk huisverbod in Twente, dat daar sinds 1 maart 2009 aan plegers van huiselijk geweld kan worden opgelegd.

14-10-2011Geweld door vrouwen meestal in relationele sfeer

Agressie door vrouwen vindt bijna altijd plaats in de relationele sfeer. Dat stelt Marike Lancel van de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) van GGZ Drenthe. Ze deed onderzoek naar de 71 vrouwen die tussen 1998 en 2010 in de FPK waren opgenomen, zowel gedwongen als vrijwillig. De onderzoeksresultaten werden donderdag gepresenteerd op een congres over gewelddadige vrouwen.

13-10-2011'Overheid moet kinderporno beter bestrijden'

De overheid doet te weinig tegen kinderporno en beschermt kinderen onvoldoende tegen seksueel geweld. Het beleid kan en moet beter. Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer-Vermeulen in haar eerste rapportage over kinderpornografie, die gisteren gepresenteerd werd.

12-10-2011ITJ complimenteert Haarlemse aanpak kindermishandeling

Haarlem krijgt complimenten van het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) voor haar aanpak en preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze vrijdag overhandigt programmadirecteur Esther Deursen het eindrapport van een evaluatie en monitoring door het ITJ van het Haarlemse 'Actieplan kindermishandeling Haarlem Schalkwijk' aan de Haarlemse wethouder Van der Hoek, (Welzijn, Gezondheidszorg).

11-10-2011Gespecialiseerde rechters nodig voor goede bestrijding loverboyproblematiek

Voor een goede bestrijding van loverboyproblematiek in Nederland, zijn gespecialiseerde rechters nodig. Dit concludeert landelijk mensenhandelofficier Warner ten Kate in de Kleine Gids Signalering en behandeling slachtoffers loverboys die afgelopen week verscheen.

10-10-2011Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland geopend

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en burgemeester Van der Laan openden vandaag gezamenlijk het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland. Door de samenwerking in de Veiligheidshuizen wordt bijgedragen aan het verminderen van criminaliteit en overlast en het terugdringen van recidive.

06-10-2011Slachtoffers voortaan in alle EU-landen beschermd

Slachtoffers uit een land binnen de Europese Unie worden voortaan ook in de andere lidstaten beschermd. Tot nu toe reikte de bescherming niet verder dan de  grenzen van het land van herkomst. De maatregel is oorspronkelijk bedoeld om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld, maar geldt ook voor alle andere slachtoffers of mogelijke slachtoffers van misdrijven.

05-10-2011Nieuwe voorzitter Vereniging Federatie Opvang

Jan Laurier is vandaag tijdens een Algemene Ledenvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Federatie Opvang. Hij volgt René Paas op.

05-10-2011Regio Arnhem bereidt zich voor op meldcode

Medewerkers in het onderwijs, de zorg, sportbedrijven en kinderopvang in de regio Arnhem en de Achterhoek krijgen volgend jaar les in herkenning van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

03-10-2011Slachtoffers en daders eerder in beeld met nieuwe misdaadanalyse

Er is een nieuwe methode ontwikkeld waarmee politierapportages geautomatiseerd kunnen worden geanalyseerd. Deze methode kan nieuwe inzichten, nieuwe verdachten en nieuwe slachtoffers zichtbaar maken. Zo zou onder andere bij huiselijk geweld eerder ingegrepen kunnen worden.

03-10-2011E-learning kindermishandeling voor huisartsen

Om kindermishandeling en huiselijk geweld eerder te signaleren, kunnen huisartsen, hun praktijkmedewerkers en triagisten vanaf deze maand speciale online cursussen volgen. Met deze unieke e-learning leren huisartsen en assistenten eerder geweld te signaleren

01-10-2011'Kans eergerelateerd geweld stijgt door sociale netwerken'

Sociale netwerken als Facebook, msn en Twitter verhogen het risico op eerwraak. Ook sms kan gevaarlijk zijn. Dat stelde een maatschappelijk werker afgelopen week in het dagblad Trouw. Deze uitspraak viel samen met slotconferentie van het programma 'Aan de goede kant van de eer'.

30-09-2011Meer meldingen kindermishandeling

De toegenomen aandacht voor kindermishandeling in de afgelopen jaren heeft geleid tot een toename in het aantal meldingen, maar nog niet tot een merkbare daling in het aantal slachtoffers. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en TNO. Het onderzoeksrapport werd vandaag aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

29-09-2011Ouderenmishandeling nauwelijks gemeld

Sinds de opening van het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 15 juni dit jaar, zijn er 65 meldingen binnengekomen van mogelijke ouderenmishandeling. Dit aantal staat niet in verhouding tot de schatting dat zo’n 200.000 ouderen in Nederland te maken krijgen met mishandeling.

28-09-2011‘Onvolledige dossiervorming bij huisverbod’

Een huisverbod maakt lang niet altijd blijvend een einde aan huiselijk geweld, zoals de maatregel beoogt. Bij politie en hulpverleners is op dit punt sprake van onvolledige dossiervorming. Dat stellen onderzoekers van Fier Fryslân en Partoer, die in opdracht van de gemeente Leeuwarden onderzoek deden naar het huisverbod in Friesland.

26-09-2011Volgend jaar opnieuw landelijke publiekscampagne

Geweld in huiselijke kring is een van de acht thema’s van publiekscampagnes van de rijksoverheid in 2012.Het doel van de campagne is mensen alert te maken op mogelijke gevallen van geweld in huiselijke kring en handelingsperspectieven te bieden wanneer er huiselijk geweld wordt vermoed.

26-09-2011Fier breidt opvang slachtoffers loverboys en eergeweld uit

Fier Fryslân heeft twee nieuwe opvangvoorzieningen geopend: Asja III en Zahir II. Deze anonieme en veilige opvangvoorzieningen zijn respectievelijk voor slachtoffers van loverboys en slachtoffers van eergerelateerd geweld. Reden voor de uitbreiding is het tekort aan opvangplekken voor deze doelgroepen.

20-09-2011Gemeenten willen meer geld voor huisverbod

Nederlandse gemeenten willen meer geld om huisverboden op te leggen. Dat schrijven zij in een brief aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Teeven riep onlangs nog op het tijdelijk huisverbod vaker in te zetten om bijvoorbeeld kindermishandeling tegen te gaan.

19-09-2011Regio Rotterdam neemt meldcode al in gebruik

Achttien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn alvast begonnen met het gebruiken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze Rotterdamse meldcode stond model voor de landelijke meldcode, die volgend jaar in heel Nederland verplicht wordt.

19-09-2011Museumbezoek cliënten en medewerkers Kadera

Kadera aanpak huiselijk geweld heeft vorige week met een aantal cliënten uit de opvang het Stedelijk museum in Zwolle bezocht. Het bood medewerkers van het centraal bureau van Kadera de gelegenheid om eens op een andere manier in contact te komen met de cliënten.

15-09-2011Samenhang slachtoffer- en daderschap huiselijk geweld

Bijna de helft (45 procent) van de slachtoffers huiselijk geweld pleegt later zelf psychisch, lichamelijk of seksueel geweld in huiselijke kring. Hoe ernstiger het slachtofferschap van huiselijk geweld, hoe vaker daderschap wordt gerapporteerd. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek van het WODC naar aanleiding van het algemene landelijke onderzoek huiselijk geweld in 2010.

14-09-2011Groot beroep op maatschappelijke opvang Eindhoven

Het aantal kinderen dat met hun ouders in Eindhoven in de maatschappelijke opvang wordt opgenomen, neemt flink toe. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De krant baseert zich hierbij op cijfers van opvanginstelling Neos.

12-09-2011Bestuurders presenteren plan nieuwe jeugdzorg

Eén nieuwe overheidsinstantie moet de taken van de huidige Bureaus Jeugdzorg én de Raad voor de Kinderbescherming overnemen. Dat is het advies van deskundigen en bestuurders in de jeugdzorg. Zij presenteerden afgelopen vrijdag hun ontwerp voor een nieuwe jeugdbescherming. Dit plan moet een einde maken aan de bureaucratie en de sterk verbrokkelde hulpverlening in het huidige jeugdzorgsysteem.

08-09-2011Innovatieprijs Aanpak kindermishandeling

De aanmelding voor de Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling is weer begonnen. Voor de zevende keer (als opvolger van de voormalige Jan Brouwerprijs) willen stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling op deze manier initiatieven stimuleren die op een vernieuwende manier werken aan het voorkómen van kindermishandeling.

06-09-2011Doorbreek onzichtbaarheid huiselijk geweld

De vrouwenopvang voert op 8 september 2011 landelijke actie voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Onder het motto ’11 % van alle vrouwen draagt ‘m ook als de zon niet schijnt…’ vragen slachtoffers van huiselijk geweld en medewerkers van de vrouwenopvang aandacht voor de onzichtbaarheid van huiselijk geweld.

06-09-2011Burgemeester Laren constateert toename huiselijk geweld door crisis

In het Gooi komt steeds meer huiselijk geweld voor, als gevolg van de economische crisis. Dat zegt de Larense burgemeester Elbert Roest in De Telegraaf.

05-09-2011Capelle aan den IJssel stimuleert gebruik Meldcode

De gemeente Capelle aan den IJssel gaat organisaties, instellingen en zelfstandige beroepskrachten actief stimuleren om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode wordt begin 2012 wettelijk verplicht voor beroepskrachten, bijvoorbeeld werkzaam in de zorg, kinderopvang, onderwijs en politie.

30-08-2011Eerste Oranje Huis koninklijk geopend

Prinses Máxima heeft vanmorgen in Alkmaar het eerste Oranje Huis geopend. Als openingshandeling verwijderde de prinses een strik om een oranje kartonnen schaalmodel van een huis. Uit het dak stegen vervolgens oranje ballonnen op.

30-08-2011VNG wil met Teeven in gesprek over de financiering huisverbod

De VNG wil met staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) in gesprek over de financiering van de Wet tijdelijk huisverbod. Volgens de VNG hebben gemeenten momenteel onvoldoende middelen beschikbaar om de huisverboden zorgvuldig uit te voeren.

30-08-2011Fier wil Voetbalschool voor jonge slachtoffers van geweld

Fier Fryslân richt een Voetbalschool op voor jonge slachtoffers van geweld. De Voetbalschool richt zich op plezier, zelfvertrouwen, eigenwaarde en gezond leven. Hiermee wil Fier deze kinderen sterker maken, zodat ze in opstand kunnen komen tegen het geweld dat hun wordt aangedaan.

29-08-2011Minder gewelds- en seksuele misdrijven geregistreerd

De politie heeft vorig jaar acht procent minder gewelds- en seksuele misdrijven geregistreerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt.

29-08-2011Ziekenhuis Drechtsteden wijst op aanpak kindermishandeling

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in de regio Drechtsteden hangt dit najaar op alle locaties posters in de wachtkamers, waarop nadrukkelijk staat vermeld dat het ziekenhuis bij vermoedens van kindermishandeling een melding kan doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

26-08-2011Nieuwe campagne Federatie Opvang

De Federatie Opvang start de komende maand met een nieuwe campagne: posters met de beeltenis van een zonnebril en daarbij de tekst: 11 procent van alle vrouwen draagt 'm ook als de zon niet schijnt. De koepelorganisatie voor maatschappelijke en vrouwenopvang pleit er bovendien voor dat het huisverbod vaker preventief wordt ingezet.

24-08-2011Sport- en Beweegdag Federatie Opvang

Topsportlocatie Papendal is vandaag het decor voor de eerste nationale Sport- & Beweegdag voor slachtoffers van huiselijk geweld en dak- & thuislozen. Ruim 800 cliënten gaan met elkaar de sportieve strijd aan in meer dan 20 disciplines.

22-08-2011Jeugdzorg Friesland stuit op meervoudige problemen

Een kwart van de kinderen die vorig jaar een eerste indicatie voor Jeugd & Opvoedhulp kregen van Bureau Jeugdzorg Friesland, heeft te maken gehad met mishandeling. Zij leden onder huiselijk geweld of psychische verwaarlozing. Dit wijst een eerste groot onderzoek van Jeugdzorg Friesland uit. Verder blijkt dat de kinderen vaak vier of meer kernproblemen hebben.

18-08-2011Taboe mannelijk slachtofferschap nog altijd groot

Er rust nog altijd een taboe rondom mannelijk slachtofferschap. Dit taboe moet verder worden doorbroken. Daarbij moet worden meegenomen dat meer bekendheid tot een grotere vraag naar mannenopvang kan leiden. Dat is een van de conclusies van de evaluatiestudie 'Pionieren in de mannenopvang'.

17-08-2011Nieuw licht op intrekken aanklacht huiselijk geweld

Amerikaanse onderzoekers hebben de telefoongesprekken tussen veroordeelde partnermishandelaars en hun slachtoffers onder de loep genomen. Zij wilden zo achterhalen waarom mishandelde vrouwen zo vaak hun aanklacht intrekken. Uit de analyse van de gesprekken bleek dat de daders hun slachtoffer niet bedreigen, maar gebruik maken van geraffineerde tactieken.

16-08-2011Tientallen meldingen ouderenmishandeling in de zorg

In de eerste twee maanden van zijn bestaan heeft het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg, zo’n veertig meldingen ontvangen waarbij mogelijk sprake was van ouderenmishandeling. Daarnaast ontving het meldpunt een aantal signalen en adviesvragen die wel met ouderenmishandeling te maken hebben, maar niet als een melding beschouwd konden worden.

15-08-2011Zwolle start met 'WE CAN Young'

De gemeente Zwolle en GGD IJsselland starten in september 2011 met de campagne 'WE CAN Young' met als doel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen tegen te gaan en geweld tegen vrouwen te stoppen.

15-08-2011Opvang voor mishandelde mannen blijft voorlopig open

De voorzieningen voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld blijven zeker tot eind volgend jaar open. Dat heeft staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid en Welzijn besloten.

15-08-2011Kwaliteitskeurmerk voor e-mental health

Er komt een kwaliteitskeurmerk voor e-health interventies. Hiermee kan de gebruiker in één oogslag zien of een online interventie kwalitatief goed is. Het Trimbos-instituut, dat dit instrument momenteel samen met andere partijen ontwikkelt, verwacht dat het keurmerk in het voorjaar van 2012 beschikbaar is.

12-08-2011Therapie met virtual reality voor slachtoffers kindermisbruik

Het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zet virtual reality in bij een nieuwe therapie voor slachtoffers van seksueel kindermisbruik. Bij de behandeling bouwen deelnemers zelf een virtuele wereld. Het programma hiervoor is een van de eerste in zijn soort.

04-08-2011Huiselijk geweld als indicator voor geweldsdelict

Minimaal een op de vijf verdachten van moord en doodslag blijkt pleger van huiselijk geweld. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van Bureau Beke. De politie heeft echter niet altijd aandacht voor deze informatie.

01-08-2011VVD: zwaardere straf eergerelateerd geweld

De VVD-fractie in Den Haag vindt dat eergerelateerd zwaarder bestraft moet worden. De partij vraagt het college zich hiervoor hard te maken bij het kabinet. Aanleiding voor dit verzoek is het in brand steken van een 25-jarige Koerdische in Delft vorige week.

28-07-2011Advocaat uithuisplaatsingszaak berispt om handtastelijkheid

Een klacht die een bewoonster van een opvanghuis tegen haar advocaat had ingediend, is door De Raad van Discipline in Den Haag gegrond verklaard. Tijdens een bespreking had de advocaat haar meerdere malen gevraagd hem te masseren en haar over haar hand en rug geaaid. De advocaat stond zijn cliënt bij in een uithuisplaatsingsprocedure. Hij heeft een waarschuwing gekregen.

25-07-2011Kritiek op plan voor sluiting Arnhemse crisisopvang

Medewerkers van de Arnhemse crisisopvang zijn 'geschokt' en 'verbijsterd' over plannen van welzijnswethouder Henk Kok. Deze is bezig met het hervormen van de daklozenopvang en wil de crisisopvang sluiten.

21-07-2011Teeven stuurt centrumgemeenten brief over huisverbod

De Wet tijdelijk huisverbod heeft duidelijk een toegevoegde waarde om huiselijk geweld tegen te gaan. De uitvoering ervan is inmiddels goed geworteld in de desbetreffende organisaties. Dat heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag in een brief aan de centrumgemeenten laten weten. Hij spreekt daarbij zijn waardering uit voor hun inzet om deze wet tot een succes te maken.

21-07-2011Opnieuw landelijke campagne huiselijk geweld

De rijksoverheid gaat van 14 november t/m 12 december dit jaar de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld 'Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander' herhalen. Tijdens de campagneperiode zullen de Steunpunten huiselijk geweld, politie of hulpverlening het mogelijk drukker krijgen, omdat meer mensen contact opnemen.

20-07-2011Commissie onderzoekt omstandigheden dubbele moord Middelburg

Het College van procureurs-generaal heeft, in overleg met de politie, een externe commissie aangesteld naar aanleiding van de dubbele moord in Middelburg op 19 juli. Deze gaat alle relevante feiten en omstandigheden voorafgaand aan de aanhouding van de verdachte onderzoeken.

20-07-2011Invloed huiselijk geweld op ongeboren kind

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap gestrest zijn - bijvoorbeeld omdat ze thuis met geweld te maken hebben - kunnen hun ongeboren kind opzadelen met blijvende problemen, zo blijkt uit Duits onderzoek.

13-07-2011D66 Capelle wil duidelijkheid over knelpunten Aware

De D66-fractie in Capelle aan den IJssel wil dat het college van B&W snel duidelijkheid geeft hoe zij de knelpunten in het Aware-systeem gaat oplossen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie had eerder aangegeven dat het niet zijn taak, maar de taak van het college van B&W is om de ongewenste wachttijden te bekorten.

13-07-2011Nieuwe directeur Federatie Opvang

Jacqueline Hekkers wordt de nieuwe directeur van de stichting Federatie Opvang, de werkorganisatie van de branchevereniging Federatie Opvang. Zij voert tevens de directie van CoMensha, het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Hekkers treedt op 1 september aan in haar nieuwe functie.

13-07-2011Prinses Máxima opent Oranje Huis Alkmaar

Prinses Máxima opent op 30 augustus de nieuwbouw van het eerste Oranje Huis in Alkmaar. In dit Blijf van m’n Lijf Huis Nieuwe Stijl staat een nieuwe aanpak van huiselijk geweld centraal: niet meer geheim maar midden in de buurt, gericht op het hele gezin met hulp op maat.

12-07-2011Vragen van de fracties over de aanpak van huiselijk geweld

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft de vragen beantwoord die de fracties hebben voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 14 februari 2011 over de aanpak van huiselijk geweld.

12-07-2011Rotterdam niet in beroep tegen Riagg

De gemeente Rotterdam gaat niet in beroep in de zaak tegen de Riagg. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg kreeg van de gemeente geen subsidie meer, omdat zij niet wilde meewerken aan een verplichte meldcode huiselijk geweld. Daarop werd de gemeente aangeklaagd.

11-07-2011Theaterdocumentaire over eergerelateerd geweld

Theaterstichting OOIT gaat in Arnhem een theaterdocumentaire maken over eerwraak. Aan het woord komen onder anderen slachtoffers van eergerelateerd geweld, maatschappelijk werkers en potentiële plegers die van hun daad hebben afgezien. De opnames zullen naar verwachting in september beginnen.

07-07-2011Aandacht voor huiselijk geweld in rapport VN-Vrouwen

Op de wereld wonen ongeveer zeshonderd miljoen vrouwen in landen waar huiselijk geweld geen misdrijf is. Dat staat in het eerste rapport van VN-Vrouwen, het nieuwe agentschap van de Verenigde Naties, dat gisteren verscheen.

07-07-2011Nijmeegse wethouder wil ook opvang voor mannen

De Nijmeegse wethouder Bert Frings (Zorg en Welzijn) zou op termijn opvangmogelijkheden voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld in de regio Nijmegen willen creëren. Dat liet hij gisteren tijdens de open dag van de nieuwe locatie van het Hera-opvanghuis voor vrouwen weten.

05-07-2011Sterke stijging aantal onderzoeken kindermishandeling

Sinds 2005 is het aantal adviezen én het aantal onderzoeken door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) - onderdeel van Bureau Jeugdzorg - sterk gestegen, blijkt uit het jaarverslag AMK van Jeugdzorg Nederland.

04-07-2011Miniconferentie huiselijk geweld Flevoland

De miniconferentie 'Als er klappen vallen…' die afgelopen donderdag in het Provinciehuis in Lelystad plaatsvond, heeft veel belangstelling getrokken. Tijdens deze bijeenkomst over de aanpak van huiselijk geweld ondertekenden de provincie Flevoland, gemeenten, zorginstellingen en justitie een convenant huiselijk geweld.

01-07-2011Regionale aanpak terugdringen huiselijk geweld Stedendriehoek

Gemeenten en partners in de regio Stedendriehoek hebben de handen ineengeslagen om geweld in de huiselijke sfeer tegen te gaan. Hiervoor zijn afstemmingsafspraken gemaakt met politie, maatschappelijk werk, hulpverleningsorganisaties en anderen.

30-06-2011Vrouwenopvang Nijmegen verhuist naar woonwijk

Hera vrouwenopvang verruilt haar anonieme pand in het centrum van Nijmegen voor een wooncomplex in een gewone woonwijk. Daar kunnen slachtoffers huiselijk geweld het snelst beginnen met de verwerking, is de gedachte.

29-06-2011'Behandeling slachtoffers kindermishandeling kan beter'

De behandeling van jeugdige en volwassen slachtoffers van kindermishandeling is voor verbetering vatbaar. Dat staat in het advies Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling, dat de Gezondheidsraad gisteren aan de staatssecretaris van VWS heeft aangeboden.

29-06-2011Folders tegen uithuwelijking en besnijdenis

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag hebben een brief gekregen waarin wordt gevraagd goed op te letten of deze zomer geen leerlingen worden uitgehuwelijkt. Ook over meisjesbesnijdenis verschijnt er deze week een folder.

27-06-2011Deskundigheidsbevordering aanpak kindermishandeling een feit

Professionals geven aan dat ze de afgelopen jaren deskundiger zijn geworden in het herkennen van kindermishandeling en bewuster handelen bij een vermoeden hiervan. Dat blijkt uit de eindrapportage Regionale aanpak kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut en de eindrapportage effectevaluatie regionale aanpak kindermishandeling van Berenschot en het Verwey-Jonker Instituut die vandaag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

24-06-2011Aanpak huiselijk geweld speerpunt Reclassering

Het bestrijden van huiselijk geweld is een speerpunt voor Reclassering Nederland. Dat staat in het jaarverslag 2010 ‘De rode draad – naar een veiliger samenleving’ dat vandaag is verschenen.

22-06-2011Commissie‐Samson geschokt door ernst misbruik

De Commissie‐Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen, is geschokt door de aard, duur en frequentie van de gevallen van seksueel misbruik, die zijn gemeld. Inmiddels heeft de commissie 500 meldingen geanalyseerd. De voorzitter van de commissie, voormalig Procureur-generaal Rieke Samson, spreekt van ‘zeer ernstige gevallen van seksueel misbruik die vaak jarenlang aanhielden’.

22-06-2011Staatssecretaris opent Meldpunt ouderenmishandeling in de zorg bij IGZ

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft deze maand het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg geopend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): 088-1205050. Slachtoffers en hun naasten, zorgprofessionals en bestuurders van zorginstellingen kunnen hier ouderenmishandeling door medewerkers van zorginstellingen melden. Het opzetten van het meldpunt is een van de actiepunten die Veldhuijzen van Zanten eerder dit jaar aankondigde in haar actieplan “Ouderen in veilige handen”.

21-06-2011‘Signalen seksueel misbruik onvoldoende herkend’

Hulpverleners in de jeugdzorg moeten extra getraind worden om signalen van seksueel misbruik bij kinderen sneller te herkennen. Dat is een van de conclusies van de commissie-Samson, die onderzoek doet naar misbruik in de jeugdzorg van 1945 tot nu.

20-06-2011Signalentest kindermishandeling online

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid heeft vandaag een signalentest tegen kindermishandeling gelanceerd. De test is te raadplegen via verschillende websites, waaronder watkanikdoen.nl. De staatssecretaris hoopt met de test mensen alerter te maken op kindermishandeling.

20-06-2011Wmo-monitor 2011

Om de impact van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te onderzoeken, voert MOVISIE om het jaar de Wmo-monitor uit. Dit is een landelijk online-onderzoek naar de gevolgen van de Wmo voor maatschappelijke organisaties. Dit jaar gaat daarin bijzondere aandacht uit naar Welzijn Nieuwe Stijl en de uitvoering van de Wmo op het platteland.

18-06-2011Nederland krijgt Centrum Seksueel Geweld

Voor slachtoffers van een aanranding of verkrachting komt er in Utrecht een gespecialiseerd Centrum Seksueel Geweld. In dit centrum werken verschillende disciplines onder één dak protocollair met elkaar samen. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bekendgemaakt.

17-06-2011Miljoenen Europese ouderen mishandeld

In Europa worden jaarlijks minstens 4 miljoen ouderen geslagen, geschopt, gestoken of wordt bij hen brandwonden aangebracht. Dat staat in een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO dat gisteren is gepresenteerd. Naar schatting sterven er ieder jaar 2500 ouderen door toedoen van familieleden.

14-06-2011Korpschef noemt Rotterdamse aanpak huiselijk geweld ‘succesvol’

De Rotterdamse korpschef Frank Paauw noemt de aanpak van huiselijk geweld in zijn stad ‘succesvol’. De aanpak van huiselijk geweld is al jaren prioriteit in Rotterdam. Dit blijkt zijn vruchten af te werpen.

14-06-2011Eindhoven blijft investeren in aanpak huiselijk geweld

De gemeente Eindhoven stelt ruim 550.000 euro subsidie beschikbaar voor voortzetting van de gezamenlijke aanpak van relationeel geweld. Hiermee wordt onder andere het Steunpunt Huiselijk Geweld doorontwikkeld tot een herkenbaar fysiek steunpunt. Daarnaast wordt ook de inzet van het tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld voortgezet.

10-06-2011‘Ouderverstoting wordt te laat herkend’

Ouderverstoting, ook wel bekend als Parental Alienation Syndrome (PAS), moet worden opgenomen in de nieuwe versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Dat stelt pedagoog Joep Zander, die promotieonderzoek doet aan de Universiteit van Amsterdam naar mogelijkheden van het herstel van PAS, in het dagblad De Pers.

09-06-2011Huisarts centrale rol bij signaleren ouderenmishandeling

Huisartsen kunnen een centrale rol spelen in het signaleren van ouderenmishandeling. "Vijf procent van de ouderen wordt mishandeld, maar er komen weinig meldingen vanuit de huisartspraktijk: misschien herkennen de huisartsen de signalen niet", aldus Mirjam van Dongen van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) dat deze week alle huisartsen en praktijkondersteuners benadert met een signalenkaart.

07-06-2011Veiligheidshuis Sittard wil huisverbod vaker preventief inzetten

Het Veiligheidshuis district Sittard, wil dit jaar meer inzetten op het preventief huisverbod. Want hoewel de wet is bedoeld om huiselijk geweld zoveel mogelijk te voorkomen, wordt een huisverbod vaak pas opgelegd als al sprake is van een strafrechtelijk traject tegen de dader.

06-06-2011Den Haag wil meldingsbereidheid huiselijk geweld verhogen

Het aantal meldingen van huiselijk geweld moet fors omhoog. Dat stelt de gemeente in de nieuwe nota Aanpak Huiselijk Geweld (2011-2014), die onlangs werd gepresenteerd aan het Haagse college van burgemeester en wethouders. De ambitie van het stadsbestuur is om het aantal meldingen van huiselijk geweld elk jaar met vijf procent te laten stijgen.

06-06-2011Gemeenten behouden CJG-gelden

Gemeenten zijn ook in 2012 verzekerd van middelen voor hun centra jeugd en gezin (CJG). Dat staat in de meicirculaire gemeentefonds. In 2012 wordt voor deze taak minimaal 359,2 miljoen euro verdeeld onder alle gemeenten.

03-06-2011Rotterdam mag Riagg subsidie niet weigeren

De gemeente Rotterdam mag het Riagg geen subsidie onthouden omdat de instelling voor geestelijke gezondheidszorg weigert de meldcode huiselijk geweld te ondertekenen. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald.

02-06-2011Jonge slachtoffers van geweld stappen op de politiemotor

Meiden uit de anonieme opvang van Fier Fryslân stappen donderdag 9 juni massaal achterop de motor bij leden van de KLPD, agenten van de politie Fryslân en enkele lieden van de belastingdienst. Samen zullen ze een toertocht door Friesland maken. Doel van de motortocht: de meiden op een andere manier in contact brengen met de politie.

01-06-2011IJmuider raadslid wil opheldering over dalend aantal huisverboden

Het IJmuider raadslid Hülya Kat (D66) wil opheldering over het achterblijvende aantal huisverboden in de gemeente. Volgens Kat wordt er minder preventief opgetreden omdat de hoofdofficier van justitie tijd tekort komt.

31-05-2011Antwoorden op Kamervragen over AWARE

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer de antwoorden gestuurd op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA), over AWARE (ingezonden 3 mei 2011).

31-05-2011Petitie betere registratie slachtoffers loverboys

De Stichting Kleinschalige Zorg (SKZ) biedt de Kamer vandaag een petitie aan waarin wordt gepleit een betere registratie van de slachtoffers van loverboys en een steunpunt voor de opvang en begeleiding van de meisjes en ook jongens die hieraan ten prooi zijn gevallen.

30-05-2011Beroepskrachten tevreden over AMK-advies

De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) geven over het algemeen bruikbare adviezen en consulten aan beroepskrachten. Van de beroepskrachten is 85 procent tevreden met het verkregen advies of consult.

30-05-2011Huisartsen Gelre IJssel tekenen convenant huiselijk geweld

Huisartsen in de regio Gelre IJssel hebben het ‘Convenant Gegevensuitwisseling Huiselijk Geweld politieregio Noord- en Oost- Gelderland’ ondertekend. Dit convenant regelt op welke wijze de politie en hulpverlening in een situatie van huiselijk geweld gegevens kunnen uitwisselen, met in achtneming van alle wetten.

30-05-2011Veenendaal zit met loverboys in de maag

De gemeente Veenendaal heeft afgelopen vrijdag een geheime ‘brainstormsessie’ gehouden met de politie, scholen en zorginstanties om te kijken hoe groot het loverboyprobleem in de gemeente is. Dat meldt de krant Sp!ts vandaag.

28-05-2011Veel meer meldingen huiselijk geweld in Deventer

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Deventer de afgelopen jaren enorm toegenomen. Volgens wethouder Margriet de Jager komt dat niet door een toename van de problematiek, maar door de grotere meldingsbereidheid.

27-05-2011De Opvoedpoli kent geen wachtlijst

Een landelijke dekking van Opvoedpoli’s, dat is de wens van oprichtster Linda Bijl. Volgens haar moet het mogelijk zijn om binnen vijf jaar vijftig Opvoedpoli's te realiseren. Dat zegt zij in een interview met het Financieele Dagblad.

27-05-2011Antwoord op Kamervragen over het preventief opleggen van huisverboden

De minister van Veiligheid en Justitie geeft in deze brief antwoord op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over het preventief opleggen van huisverboden.

26-05-2011'Achter de voordeur' effectieve aanpak probleemgezinnen

Het experiment 'Achter de Voordeur' blijkt een effectieve aanpak van zogenoemde multiprobleemgezinnen te zijn. Die aanpak bestaat er uit dat gemeenten per gezin één plan opstellen en één regisseur aanstellen. Hierdoor komt er meer rust in de gezinnen en wordt de hulp beter op elkaar afgestemd.

25-05-2011Geld voor Bijzondere vriendschappen

Fier Fryslân krijgt 22.500 euro voor het project Bijzondere Vriendschappen. De Friese organisatie krijgt dit bedrag van het Oranje Fonds. Met het geld kan Fier Fryslân meiden uit de anonieme opvangvoorziening koppelen aan een ‘maatje’.

23-05-2011IOT wil meer aandacht voor eergerelateerd geweld

Het debat over eergerelateerd geweld dreigt op de achtergrond te raken door de bezuinigingen bij gemeenten. Aydin Akkaya, voorzitter van het Inspraakorgaan Turken (IOT) is bang dat alle kennis die in de afgelopen tien jaar is verzameld, verloren gaat. Hij heeft CDA-Kamerlid Mirjam Sterk gevraagd het onderwerp weer op de agenda te zetten.

20-05-2011Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Meldcode

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.

20-05-2011Radiodocumentaire over stalking

Wat is de impact van een stalker op het slachtoffer? Zijn het psychopaten in spé of zijn het controlefreaks die uiteindelijk de controle over zichzelf verliezen? René Oomen maakte over dit onderwerp de radiodocumentaire ‘Ik weet je te vinden… dag en nacht’.

19-05-2011Functiebeschrijving voor Steunpunten Huiselijk Geweld

Er staat nu zwart op wit welke functies een Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in huis moet hebben voor een effectieve uitvoering van zijn taken. Op 17 mei werden deze functies gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van het Landelijk Platform Ondersteuningsprogramma SHG.

18-05-2011Nieuwe jongerensite Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft sinds deze week een nieuwe website speciaal voor jongeren. Met de komst van deze website is de jongerencommunicatielijn van de Raad voor de Kinderbescherming compleet.

18-05-2011Apeldoorn tekent Protocol Kindspoor+

Apeldoorn wil kindermishandeling beter bestrijden. Daarom hebben verschillende instanties onlangs het ‘Protocol Kindspoor+’ ondertekend. De instanties werken intensief samen om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad door een gezinssituatie met huiselijk geweld.

17-05-2011Kamerbrief over inzet forensisch-pediatrische kennis bij aanpak kindermishandeling

De inzet van forensisch-pediatrische kennis maakt een belangrijk onderdeel uit van de aanpak kindermishandeling. Dat heeft staatssecretarisTeeven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

16-05-2011OM intensiveert opsporing kinderporno

Het Openbaar Ministerie gaat de bestrijding van kinderporno intensiveren. In plaats van 70 worden er 145 digitale en kinderrechercheurs ingezet. De nadruk komt te liggen op bestrijding van de productie van kinderporno. Het gaat dan met name om volwassenen die het kind zouden moeten beschermen, zoals ouders, leerkrachten, maar ook commerciële uitbuiters.

16-05-2011Deelgemeente Feijenoord investeert in aanpak huiselijk geweld

De Rotterdamse deelgemeente Feijenoord zet ook dit jaar extra in op de bestrijding van huiselijk geweld. De afgelopen twee jaar investeerde Feijenoord al flink in de aanpak van deze problematiek.

13-05-2011Meldcode Dierenmishandeling klaar

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft een Meldcode Dierenmishandeling opgesteld. Daarin wordt ook het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld uitgelegd.

12-05-2011'Qatverslaving bron van huiselijk geweld'

Qatverslaving vormt een bron van huiselijk geweld. Dat stelt de Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN) in het dagblad Trouw. Volgens de organisatie komt deze verslaving in tien procent van de Somalische gezinnen in Nederland voor. De FSAN heeft minister Donner (Binnenlandse Zaken) om meer aandacht voor dit probleem gevraagd.

11-05-2011Kamervragen over AWARE

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een mobiel alarmsysteem voor slachtoffers van huiselijk geweld (ingezonden 3 mei 2011).

10-05-2011Opvoedingsondersteuning ter voorkoming van huiselijk geweld

Het is mogelijk gezinnen beter te ondersteunen om de overdracht van huiselijk geweld van de ene op de volgende generatie te voorkomen, zo blijkt uit onderzoek door het Verwey-Jonker instituut. De onderzoekers pleiten enerzijds voor vroege preventie, het doorbreken van isolement en het ontwikkelen van eigen kracht, alsmede voor ontplooiing en participatie.

09-05-2011Databank Effectieve interventies huiselijk geweld gelanceerd

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag op het op het Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling de databank Effectieve interventies huiselijk geweld gelanceerd. In deze databank zijn methoden uit de praktijk verzameld, inclusief beschrijvingen. Aan de hand hiervan kunnen professionals vaststellen of de methode geschikt is voor hun eigen praktijksituatie.

06-05-2011Meer mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Het aantal vrouwelijke verdachten van huiselijk geweld neemt verhoudingsgewijs toe. Ook het aantal mannelijke slachtoffers stijgt relatief snel. Dat stellen Henk van de Veen, werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), en Stefan Bogaerts, hoogleraar Forensische psychologie en Victimologie bij de Universiteit Tilburg / Intervict in het tijdschrift SECONDANT.

06-05-2011Vaker huisverbod bij kindermishandeling in Rotterdam

Rotterdam gaat actief huisverboden inzetten bij kindermishandeling. Dat gebeurt nu al incidenteel, maar de gemeente wil de maatregel vaker gaan inzetten. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin) vandaag bekendgemaakt. De nieuwe aanpak gaat na de zomer van start.

03-05-2011Landelijk Congres focust op effectiviteit

Hoe effectief is de huidige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat zijn de resultaten van het beleid voor de slachtoffers, plegers, getuigen en omstanders? Dat is de inzet van het Landelijk Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling dat MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) op 9 en 10 mei verzorgen. Hoofdgast is minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten.

03-05-2011Nunspeet betrekt kerk bij aanpak huiselijk geweld

De gemeente Nunspeet gaat kerken en vrijwilligersorganisaties oproepen een cursus te volgen voor een betere aanpak van huiselijk geweld. De gemeente haakt hiermee in op een initiatief van de kerken in Elburg.

03-05-2011Actieplan huiselijk geweld Amsterdam West

Het Dagelijks Bestuur van het Amsterdamse stadsdeel West heeft een actieplan gemaakt om huiselijk geweld onder de aandacht brengen. Het stadsdeel start dit voorjaar met voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen voor bewoners en professionals.

29-04-2011Aware ook in Hollands Midden

De politie in Hollands Midden start een test met het Aware-systeem. Een aantal vrouwen in de regio dat te maken heeft met geweld door stalkers of ex-partners krijgt een gps-noodknop. Het gaat om een proef van twee jaar, die momenteel wordt voorbereid.

29-04-2011Minder meldingen kindermishandeling Brabant

Het aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Brabant is licht afgenomen. Volgens Erik Dracht, aandachtsfunctionaris kindermishandeling in de provincie, is dat te danken aan snellere en betere aandacht voor kindermishandeling.

27-04-2011Campagne meldcode huiselijk geweld van start

Het ministerie van Volksgezondheid lanceert vandaag een campagne om beroepsgroepen te wijzen op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Die meldcode wordt volgend jaar pas verplicht, maar beroepsgroepen mogen er nu al mee aan de slag.

26-04-2011Digitale wegwijzer opvangplaatsen

Mensen die dringend opvang nodig hebben, kunnen vanaf vandaag via opvangatlas.nl snel de juiste hulp op de juiste plek te vinden. Dit digitale instrument van de Federatie Opvang is onder andere bedoeld voor slachtoffers van huiselijk geweld, ex-gedetineerden en zwerfjongeren.

26-04-2011Erkenning positie opvang in onderhandelaarsakkoord

Het onderhandelaarsakkoord 2011–2015, dat duidelijkheid moet geven over de decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ-taken, erkent de bijzondere positie van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De Federatie Opvang noemt dit een belangrijke stap vooruit om de continuïteit van zorg en begeleiding te garanderen.

21-04-2011Ziekenhuis Doetinchem extra alert op kindermishandeling

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gaat actie ondernemen tegen kindermishandeling. Wanneer verpleegkundigen vermoeden dat een kind te maken heeft gehad met huiselijk geweld, moeten zij verplicht een vragenformulier invullen.

21-04-2011Petitie wetswijziging verkrachting

Ruim 200.000 mensen hebben de afgelopen weken via www.petities.nl een petitie ondertekend die oproept voor een wetswijziging ten aanzien van verkrachting. De petitie, gericht aan de Tweede Kamer, luidt: ‘Penetratie bij baby's, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar is ALTIJD verkrachting’.

15-04-2011Cliëntenraden opvang kampen met diverse problemen

Cliëntenraden binnen de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang kampen met grote problemen rondom bezetting, continuïteit, representativiteit, kennis en deskundigheid. Dat komt vooral door het grote verloop onder cliënten van deze instellingen, die vooral bezig zijn te ‘overleven’. Formele inspraakorganen staan voor velen van hen ver van hun belevingswereld.

15-04-2011Politie pikt signalen kindermishandeling onvoldoende op

De politie laat forensisch onderzoek bij signalen kindermishandeling veel te vaak achterwege. Dat blijkt uit een vertrouwelijk justititie-rapport, dat de researchredactie van RTL Nieuws heeft weten te bemachtigen.

14-04-2011Steeds meer Eigen Kracht-conferenties

Het aantal aanvragen voor een ‘Eigen Kracht-conferentie’ is vorig jaar met twintig procent gestegen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Eigen Kracht-conferenties in 2010.

13-04-2011‘Wachttijd Aware veel te lang’

Het college van B&W van Capelle aan den IJssel vindt de huidige wachttijd voor aansluiting op het Aware alarmsysteem veel te lang. De aanvraag duurt nu nog maanden. Het college heeft deze week minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief gevraagd actie te ondernemen.

13-04-2011Betere samenwerking Jeugdzorg met politie en OM

Jeugdzorg, politie en Openbaar Ministerie hebben gisteren hun handtekening gezet voor betere samenwerking bij kindermishandeling. Volgens de afspraken gaan de politie en hulpverleners elkaar vaker informeren. Via een formulier op internet kunnen hulpverleners in de jeugdzorg voortaan bijvoorbeeld eenvoudig hun (vermoedens van) kindermishandeling bij de politie melden.

11-04-2011Einde provinciale subsidie Slachtofferhulp in zicht

De provincie Flevoland wil Slachtofferhulp en de telefonische hulpdienst Sensoor niet langer subsidiëren. De provincie beschouwt deze financiering niet als haar taak. Flevoland is dan ook de enige provincie die Slachtofferhulp subsidieert.

11-04-2011VWS stelt ketenaanpak centraal in beleid vrouwenopvang

Preventie, bescherming van slachtoffers en het versterken van de eigen kracht, dat zijn de peilers van het beleid dat staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) voor ogen heeft bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De ketenaanpak staat daarbij centraal. Dit schrijft zij in een stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang aan de Tweede Kamer.

07-04-2011Kamervragen over Wet tijdelijk huisverbod

De vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen over de Wet tijdelijk huisverbod voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Justitie. De vragen zijn een reactie op een brief van 14 februari 2011 over drie recente onderzoeken op het gebied van het huisverbod.

06-04-2011Link bezitterig gedrag en fysiek geweld

Bezitterige mannen zijn sneller geneigd fysiek en seksueel geweld te gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Colombia University in New York onder 603 vrouwen tussen de 15 en 24 jaar, zo meldt De Telegraaf.

06-04-2011Federatie Opvang komt met modelprotocol Kindermishandeling

De Federatie Opvang heeft, op basis van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, een protocol Kindermishandeling laten ontwerpen. Dit protocol is bedoeld als format. Op basis hiervan kunnen instellingen voor de maatschappelijke – en vrouwenopvang een eigen protocol maken, indien dit nog niet is opgepakt in de regio.

05-04-2011Opstelten bezoekt Amsterdamse opvang

Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie was gisteren op werkbezoek bij de opvang in Amsterdam. De onderwerpen waren de aanpak van huiselijk geweld via de Blijfgroep en de opvang van mensenhandel in De Roggeveen. De Amsterdamse wethouders van der Burg en Asscher waren hierbij ook aanwezig.

04-04-2011Veel regio’s melden toename huiselijk geweld

Aangiftes, meldingen, incidenten – de omvang van huiselijk geweld wordt op diverse manieren en door uiteenlopende instanties gemeten. De afgelopen maand verschenen er weer verschillende jaarcijfers in het nieuws. Huiselijkgeweld.nl zette er een aantal op een rijtje.

01-04-2011SHG West-Brabant gematigd positief over huisverbod

De veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld lijkt, door de invoering van het huisverbod, op korte termijn te zijn vergroot. Maar op lange termijn is het effect nog niet bewezen. Dat staat in het jaarverslag van het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant.

31-03-2011Actieplan tegen ouderenmishandeling

‘Ouderen in veilige handen’, zo heet het actieplan van staatssecretaris van Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) ter verbetering van de signalering en ondersteuning van slachtoffers van ouderenmishandeling. De staatssecretaris trekt de komende vier jaar jaarlijks tien miljoen euro uit om misbruik en mishandeling van ouderen tegen te gaan.

29-03-2011Drie awards voor Aanpak Huiselijk Geweld

Aleid Wolfsen, Mariëtte Christophe en Katinka Lünnemann ontvangen morgen een award voor hun bijdrage in de aanpak van huiselijk geweld. De awards worden uitgereikt door het Global Network Women's Shelter (GNWS) in Amsterdam. Omdat Nederland gastland is voor de bijeenkomst van het GNWS netwerk, mag het drie personen voordragen voor een GNWS-Award.

29-03-2011Internationale gasten op congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Charles Wilson en Donna Pence van Chadwick Center in San Diego verzorgen tijdens het congres 'Huiselijk geweld en kindermishandeling' presentaties over de intersectorale samenwerking van de Child Advocacy Centers. Via deze mulitidisciplinaire samenwerking wordt verdere traumatisering van de kinderen voorkomen en lukt het om de vaak voorkomende communicatieproblemen tussen de ketenpartners te voorkomen.

28-03-2011Gemeentelijke eisen voor geheime opvang te streng

Steeds meer gemeenten eisen dat de geheime opvang voor vrouwen die direct gevaar lopen alleen toegankelijk is voor eigen inwoners. Volgens de Federatie Opvang handelen de gemeenten daarmee in strijd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

25-03-2011Regiovisie huiselijk geweld Flevoland

Er komt een regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Doel van de visie is het terugdringen van het aantal gevallen van huiselijk geweld. De notitie is door alle gemeentebesturen van Flevoland opgesteld en werd gisteren in de gemeenteraad van centrumgemeente Almere besproken.

25-03-2011Zwaardere straf voor geweld onder invloed

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil geweldsdelicten die onder invloed van alcohol of drugs worden begaan, zwaarder bestraffen. Hij wil zo vooral het geweld in het uitgaansleven en rond grote evenementen aanpakken, maar de strengere straffen moeten ook huiselijk geweld indammen.

24-03-2011Evaluatie Veiligheidshuizen positief

Veiligheidshuizen leveren een bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit. Dat blijkt uit een evaluatie door onderzoeksbureau BVTO, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

21-03-2011Gemeenten focussen op opvoeding in plaats van zorg

Gemeenten moeten kinderen en gezinnen helpen om problemen eerst zelf aan te pakken. Hulp moet zoveel mogelijk uit eigen kring komen en in eigen omgeving worden verleend. Dat staat in het visiedocument over de jeugdzorg van de G32, het netwerk van 32 middelgrote steden.

21-03-2011Veiligheid kind boven beroepsgeheim

Gezinsvoogden mogen alle informatie krijgen die nodig is om de veiligheid van een kind zeker te stellen. De veiligheid van een kind is belangrijker dan het beroepsgeheim van een arts. De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met dit voorstel van de SP.

21-03-2011Forse stijging meldingen huiselijk geweld West-Friesland

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in West-Friesland is vorig jaar meer dan verdubbeld, aldus het Advies - en Steunpunt Huiselijk Geweld. Burgemeesters vaardigden ook meer tijdelijke huisverboden uit.

18-03-2011Verjaringstermijn huwelijksdwang kinderen verlengd

De verjaringstermijn voor huwelijksdwang bij kinderen wordt verlengd. Ook kan straks iedereen die zich in het buitenland schuldig maakt aan huwelijksdwang of polygamie, worden vervolgd. Ook wordt de maximumgevangenisstraf voor huwelijksdwang verhoogd. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

15-03-2011Sponsor schenkt opvang honderden poppenvilla's

Een anonieme sponsor schenkt aan alle 225 centra voor vrouwen- en maatschappelijke opvang en aan 240 samenwerkingsverbanden in het Nederlandse basisonderwijs een LILIANE poppenvilla. Het bedrag dat hiervoor wordt uitgetrokken bedraagt 750.000 euro.

14-03-2011Turkse vereniging wil les over eer en geweld op basisschool

Turks-Nederlandse kinderen moeten op de basisschool structureel les krijgen over geweld tegen vrouwen en eergerelateerd geweld. Dit kan zorgen voor een mentaliteitsverandering onder alle Turken, stelt de Turkse arbeidersvereniging HTIB vandaag in Spits.

11-03-2011Sterke stijging meldingen huiselijk geweld Alphen

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in en rond de gemeente Alphen aan den Rijn is sinds 2005 bijna verdubbeld. Zes jaar geleden werden in Alphen 214 incidenten gemeld, in 2010 waren dat er 402. Dat blijkt uit een onderzoek van GGD Hollands Midden. Volgens de GGD gaat het waarschijnlijk om een ‘registratie-effect’.

10-03-2011Fier Fryslân start eigen Sports Academy

Fier Fryslân, expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, heeft een eigen Sports Academy opgezet voor meiden die op de vlucht zijn voor geweld. Meiden die in de veilige opvangvoorziening van Fier verblijven krijgen middels dit programma de kans om in reguliere sportclubs te sporten. Het doel: de meiden een gezonde basis geven om hun leven weer op te pakken.

09-03-2011Minder aangiftes huiselijk geweld Noord- en Oost-Gelderland

Het aantal aangiftes van huiselijk geweld in Noord- en Oost-Gelderland neemt af. In 2010 noteerde de politie 730 aangiftes. Dat waren er respectievelijk 107 en 123 minder dan in 2009 en 2008.

09-03-2011Federatie Opvang hangt vuile was buiten

Ruim honderd mensen kwamen gisteren – op internationale vrouwendag - op het Spuiplein in Den Haag bijeen voor de actie van de Federatie Opvang 'Hang je vuile was wel buiten'. De Haagse wethouder Baldewsingh (Volksgezondheid) was hierbij aanwezig en reikte het eerste exemplaar van het boekje 'Veiligheid: leven zonder huiselijk geweld' uit.

07-03-2011Nieuw Rotterdams project: Vertrouwenscoaching

Stichting LOV is, in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond en Scala, expertisecentrum voor emancipatie, een nieuw project in Rotterdam gestart: Vertrouwenscoaching. Tijdens dit project leren 30 vrijwillige vertrouwenscoaches hoe zij een steuntje in de rug kunnen bieden aan deelnemende migrantenvrouwen.

04-03-2011Voorschotregeling slachtoffers gewelds- en zedenmisdrijven

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven hebben sinds twee maanden recht op een voorschotregeling. Die regeling houdt in dat de overheid een toegewezen slachtoffervergoeding alvast aan een slachtoffer betaalt, als de dader dat na acht maanden nog steeds niet heeft gedaan. Daarna verhaalt de Staat dat bedrag op de dader.

04-03-2011Sportproject voor opvanginstellingen

Sport en bewegen zorgen voor sociale contacten en door te sporten, ervaren mensen dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Met die gedachte beginnen zes Rotterdamse organisaties een proef om op opvanginstellingen, waaronder de vrouwenopvang, vaker sport aan te bieden.

03-03-2011Onveiligheidsgevoelens nauwelijks veranderd

Eind 2010 voelde 26 procent van de inwoners zich wel eens onveilig. Dit is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. Dit blijkt uit de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De IVM toont ook aan dat criminaliteit en onveiligheidsgevoelens ondanks de recessie niet zijn verslechterd.

02-03-2011Ouders Online: Code oranje voor jeugdgezondheidszorg

Ouders ervaren de jeugdgezondheidszorg meer en meer als opsporingsapparaat voor kindermishandeling. En dat kan averechts uitpakken. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders Online naar het functioneren van het consultatiebureau en de schoolarts.

01-03-2011Vrouwen vaker thuis slachtoffer van geweld

Geweld tegen vrouwen vindt vaker (14%) thuis plaats dan geweld tegen mannen (8%). Bij mannen die het slachtoffer zijn van mishandeling is de dader in iets meer dan een derde van de gevallen een bekende. Bij vrouwen is dat ruim de helft. Bij hen gaat het meestal om de (ex-)partner of een familielid. Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2010.

28-02-2011Juridische ondersteuning voor slachtoffer bij huisverbod

Slachtofferhulp Nederland biedt vanaf 1 maart gratis juridische ondersteuning aan slachtoffers bij een tijdelijk huisverbod. Daarmee voorziet minster Opstelten van Veiligheid en Justitie in de behoefte aan juridische ondersteuning van slachtoffers van de uithuisgeplaatsten, die de reguliere hulpverlening niet biedt.

28-02-2011Nieuwe website Veiligsamen.nl

De vuile was hang je niet buiten. Persoonlijke problemen lost iedereen het liefst zelf op. Dat geldt zeker bij spanningen of geweld in een liefdesrelatie. Maar wat als dit niet lukt en je er samen met je partner niet uit komt? Veiligsamen.nl biedt een oplossing: de mogelijkheid om online anoniem een hulpverlener te raadplegen via chat of door het stellen van een vraag. Deze nieuwe website gaat morgen officieel van start.

24-02-2011Cursus over scheiden nu voor kinderen én pubers

In bijna alle gemeenten in de GGD-regio Zuid-Holland Zuid kunnen kinderen gratis meedoen aan de cursus KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties). Tijdens KIES kunnen zij hun hart luchten over de scheiding van hun ouders. Sinds kort kunnen pubers ook deelnemen.

24-02-2011Workshop 'Sterk aan het werk: het voorkomen van secundaire traumatisering'

De workshop 'Sterk aan het werk: het voorkomen van secundaire traumatisering' biedt u handvatten om te leren gevoelens van frustratie en machteloosheid los te laten en helpt zo secundaire traumatisering voorkomen.

18-02-2011Amphia Ziekenhuis screent kindermishandeling op alle afdelingen

Alle artsen en verpleegkundigen van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout worden tijdens hun werk geacht te signaleren of er mogelijk sprake is van kindermishandeling. Het Amphia Ziekenhuis is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Nederland waar deze screening op alle afdelingen plaatsvindt.

18-02-2011Limburgse pilot rond huisverbod

De gemeenten Venlo, Venray, Maasgouw en Leudal starten in april met een proef rond het tijdelijk huisverbod. Het doel van deze pilot is om sneller, preventiever en efficiënter te werken. Voortaan zal binnen en uur na een melding van huiselijk geweld een zogeheten casemanager ter plekke zijn.

15-02-2011Haagse school ‘wint’ poppenvilla om kinderen te helpen

De Haagse basisschool De Ontmoeting heeft gisteren tijdens het congres 'Verder met de Regionale aanpak kindermishandeling' een LILIANE poppenvilla ontvangen. De school ontving het huis voor zijn inspanningen om in een vroeg stadium kindermishandeling enhuiselijk geweld te signaleren.

15-02-2011Bijna 5000 huisverboden opgelegd sinds invoering wet

Sinds de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod begin 2009 hebben burgemeesters bijna 5000 huisverboden opgelegd aan plegers van huiselijk geweld. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is zeer tevreden over dit aantal. Dat schrijft hij, mede namens staatssecretaris Veldhuizen van Zanten, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

14-02-2011Valentijnsactie Almere tegen huiselijk geweld

Treinreizigers op station Almere Centrum kregen vanmorgen een flyer overhandigd met de tekst: 'Ik krijg op Valentijnsdag altijd extra aandacht'. Met deze uiteraard cynisch bedoelde tekst vraagt de Federatie Opvang aandacht voor huiselijk geweld.

11-02-2011Expositie Kracht uit gebrokenheid

‘Kracht uit gebrokenheid’ is de titel van een expositie over huiselijk geweld en seksueel misbruik die van 15 tot en met 28 februari te bezichtigen is in het stadhuis van de gemeente Apeldoorn.

11-02-2011Huiselijk geweld op huishoudbeurs

De politie Amsterdam-Amstelland staat dit jaar met een eigen stand op de Huishoudbeurs. Met voorlichting over de aanpak van huiselijk geweld wil de politie taboes doorbreken en de drempel verlagen om aangifte te doen.

10-02-2011Meldcode dierenartsen gaat ook in op huiselijk geweld

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) ontwikkelt momenteel een meldcode voor dierenmishandeling waarin ook aandacht uitgaat naar het signaleren van huiselijk geweld. Dierenartsen moeten onmiddellijk aan de bel trekken als zij vermoeden dat bij hun klanten naast dieren ook mensen worden mishandeld.

10-02-2011Eigen meldcode voor verpleegkundigen en verzorgenden

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN heeft een eigen meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze meldcode ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in hun aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld.

10-02-2011Nieuw opvangconcept in Leeuwarden

De Veilige Veste, het nieuwe opvangconcept voor meiden die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, loverboys of eergerelateerd geweld, gaat definitief door. Fier Fryslân en woningstichting WoonFriesland hebben gisteren de plannen, die gerealiseerd worden in het voormalige politiebureau in Leeuwarden, officieel gepresenteerd.

05-02-2011Blijvende aandacht voor eergerelateerd geweld

De opvang voor slachtoffers van eergerelateerd geweld wordt voortgezet. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) trekt hier geld voor uit. Dat liet zij donderdag weten tijdens overleg met de Tweede Kamer. Ook het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld blijft bestaan.

04-02-2011Campagne Valentijnsdag Federatie Opvang

Voor veel mensen is Valentijnsdag allerminst een dag van liefde. Ze worden geschopt en geslagen, vernederd en misbruikt. Federatie Opvang vraagt tijdens Valentijnsdag speciaal aandacht voor slachtoffers van huiselijk geweld.

04-02-2011Nog altijd veel dodelijke slachtoffers huiselijk geweld

De afgelopen twee jaar zijn in Nederland ruim honderd mensen overleden aan de gevolgen van huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Vorig jaar registreerde de politie tot 1 oktober 44 dodelijke slachtoffers: 10 mannen, 20 vrouwen en 14 kinderen. Daarnaast zijn er vermoedelijk nog 3 mannen en 2 kinderen door huiselijk geweld om het leven gekomen.

02-02-2011Veldhuijzen tegen meldplicht huiselijk geweld en kindermishandeling

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten is geen voorstander van een meldplicht om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Ze kiest liever voor een verplichte meldcode, zo liet ze vandaag in een brief aan Tweede Kamer weten.

02-02-2011Kamerbrief over AWARE

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de implementatie van AWARE bij gemeenten. Daarnaast gaat de minister in zijn brief in op de registratie van dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld door de politie.

02-02-2011Kennisinstituten willen meldcode, geen meldplicht

Verschillende kennisinstituten, belangenorganisaties en zorgaanbieders hebben staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) verzocht om verder te gaan op de ingeslagen weg om het wettelijk kader voor een landelijke meldcode voor geweld in afhankelijkheidsrelaties te realiseren. De organisaties zijn tegen een meldplicht.

31-01-2011Sneller ingrijpen bij kindermishandeling

Om de veiligheid van het kind te waarborgen, dient er sneller te worden ingegrepen als blijkt dat ouders hier niet toe in staat zijn. Met name bij baby’s en jonge kinderen zijn, gelet op de extra fysieke kwetsbaarheid van deze kinderen, snellere procedures nodig om bedreigingen van de veiligheid af te wenden.

31-01-2011Methodiek Oranje Huis dit jaar landelijk aangeboden

De Blijf Groep in Alkmaar voert de ‘Oranje Huis methodiek’ goed uit. Uit een evaluatie blijkt dat cliënten en medewerkers zich veilig voelen binnen het Oranje Huis, de opvangplek zonder geheim adres. Wel kan de methodiek worden aangevuld met een meer uitgewerkte kindbenadering. Blijf Groep zal de methodiek dit jaar verder aanscherpen en daarna landelijk aanbieden.

24-01-2011Enschede verlengt aanpak eergerelateerd geweld

Het college van B en W van de gemeente Enschede heeft de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak van eergerelateerd geweld verlengd. Enschede werkt hierbij samen met de gemeenten Almelo en Hengelo en tien andere instanties.

24-01-2011Zwolle maakt aanpak kindermishandeling onderdeel van CJG

De gemeente Zwolle gaat de regionale aanpak van kindermishandeling (RAAK) het komend jaar inbedden in de Centra voor jeugd en gezin. Met de RAAK-aanpak wordt huiselijk geweld aangepakt en opvoed- en opgroeiondersteuning geven.

18-01-2011KNMG tegen meldplicht kindermishandeling

Artsenfederatie KNMG wijst een wettelijke meldplicht voor hulpverleners af. Zo’n meldplicht zou een goede hulpverlening belemmeren en kan volgens de KNMG dus averechts uitwerken.

17-01-2011Stichting Coke van Jou viert vijfjarig bestaan

Ter ere van haar vijfjarig bestaan heeft Stichting Coke van Jou de jubileumglossy 'Ik ook van jou' uitgebracht. Met deze glossy wil de stichting wij voorlichting geven over de problematiek van samenleven met iemand die verslaafd is en betrokkenen aanzetten tot het zoeken van ondersteuning.

17-01-2011Twente wil bewustwording verband mishandeling dier en mens

Dierenartsen kunnen een rol vervullen bij de opsporing van huiselijk geweld. Rond dit thema vindt er in Hengelo binnenkort een bijeenkomst plaats voor hulpverleners, dierenartsen en –beschermers.

15-01-2011Federatie Opvang wil nationaal actieplan huiselijk geweld

Er moet een nationaal actieplan komen voor de aanpak Huiselijk Geweld. Dat stelt de Federatie Opvang in een reactie op het onderzoek naar huiselijk geweld in Nederland dat het kabinet gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Dit onderzoek wijst uit dat jaarlijks meer dan 200.000 mensen slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

14-01-2011 23:30Veel meer mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Veel meer mannen dan tot nu toe werd aangenomen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Vier op de tien mensen die lijden onder geweld achter de voordeur, is man. Voorheen werd uitgegaan dat de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke slachtoffers 85-15 procent was.

14-01-2011‘Huisverbod ook bij kindermishandeling’

Het tijdelijk huisverbod moet voortaan ook bij kindermishandeling worden ingezet. Daarvoor pleit hoofdofficier Henk Korvinus van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. "Belangrijkste is, dat niet het kind weggaat bij mogelijk geweld, maar de vermoedelijke pleger."

14-01-2011Relationeel geweld onder jongeren onder de loep

Bijna een op de vijf jongeren heeft wel eens een klap gehad van hun vriend of vriendin (18 procent). Veertien procent vindt dat een klap in een relatie best moet kunnen. Dat blijkt uit een enquête van TopX, het jongerenpanel van het tv-programma EenVandaag.

13-01-2011Onderzoeksraad: 'Jeugdzorg grijpt te laat in’

Medewerkers van jeugdzorg wachten te lang met ingrijpen als er signalen zijn dat een kind is mishandeld. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een studie naar de aanpak van kindermishandeling die vandaag is gepubliceerd.

12-01-2011Riagg Rijnmond naar rechter om subsidiestop

Riagg Rijnmond stapt naar de rechter omdat de gemeente Rotterdam de instelling voor geestelijke gezondsheidszorg in 2009 onterecht een subsidie van 300.000 euro voor het bestrijden van huiselijk geweld zou hebben onthouden.

11-01-2011Samenwerking Bureau Jeugdzorg en Dierenbescherming Amsterdam

Bureau Jeugdzorg en de Dierenbescherming in Amsterdam gaan samenwerken. Hulpverleners krijgen cursussen over het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en leren hoe ze dit kunnen melden bij de andere partij.

07-01-2011Eigen bijdrage maatschappelijke opvang

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS houdt vast aan haar voorstel om gemeenten de bevoegdheid te geven om cliënten een eigen bijdrage te laten betalen voor maatschappelijke- en vrouwenopvang. Die bevoegdheid is volgens de staatssecretaris nu niet vastgelegd, terwijl er door sommige gemeenten al wel bijdragen worden gevraagd.

03-01-2011Pastorale handreiking over huiselijk geweld

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een pastorale handreiking over huiselijk geweld uitgebracht. De brochure richt zich op ambtsdragers en vrijwilligers in kerkelijke gemeenten.