Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vrouwen vaker thuis slachtoffer van geweld

01-03-2011

Geweld tegen vrouwen vindt vaker (14%) thuis plaats dan geweld tegen mannen (8%). Bij mannen die het slachtoffer zijn van mishandeling is de dader in iets meer dan een derde van de gevallen een bekende. Bij vrouwen is dat ruim de helft. Bij hen gaat het meestal om de (ex-)partner of een familielid. Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2010.

Verder laat de monitor zien dat seksueel geweld grotendeels tegen vrouwen is gericht. Mannen zijn vaker slachtoffer van mishandeling, vooral op straat en tijdens het uitgaan.

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceert sinds 2000 elke twee jaar de Emancipatiemonitor, in opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW. De monitor presenteert de meest recente gegevens over de positie van vrouwen en mannen op de terreinen onderwijs, arbeidsmarkt, combinatie arbeid en zorg, inkomens, topfuncties, geweld en gezondheid.

Meer over de emancipatiemonitor