Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Kans eergerelateerd geweld stijgt door sociale netwerken'

01-10-2011

Sociale netwerken als Facebook, msn en Twitter verhogen het risico op eerwraak. Ook sms kan gevaarlijk zijn. Dat stelde een maatschappelijk werker afgelopen week in het dagblad Trouw. Deze uitspraak viel samen met slotconferentie van het programma 'Aan de goede kant van de eer'.

Celal Altuntas is werkzaam bij de welzijnsorganisatie Zebra-Welzijn in Den Haag. Hij richt zich bij zijn hulpverlening speciaal op potentiële plegers van eerwraak, mannen die sociale druk voelen om eerwraak te plegen maar het eigenlijk niet willen. Sinds enige jaren leidt hij het project 'Geen eer aan te behalen', dat deze potentiële daders ertoe aanzet hulp te zoeken. Hij heeft vooral ervaring met Turken en uit Turkije afkomstige Koerden.

Roddelcircuit

In Turkije hoorde Altuntas van een vrouwenorganisatie dat het aantal gevallen van eerwraak de laatste jaren is verdubbeld, en de sociale media zouden daarin een rol spelen. Een vrouw loopt volgens hem al risico wanneer ze veel achter de computer zit. Haar man wordt wantrouwig en als het naar de buitenwereld uitlekt krijgt ze al snel de reputatie van een 'slechte vrouw'. Op zich is dat al gevaarlijk genoeg maar daar komt bij dat sociale media een krachtige stimulans zijn voor het roddelcircuit. En roddel kan levensgevaarlijk zijn. Zolang huwelijksproblemen binnenshuis blijven, staat een man niet onder druk om tegen zijn vrouw op te treden. Dat wordt anders wanneer de vuile was buiten hangt.

Slotconferentie 'Aan de goede kant van de eer'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken hield afgelopen donderdag de slotconferentie 'Aan de goede kant van de eer'. Dit programma werd in 2007 gestart om eergerelateerd geweld als onderwerp bespreekbaar te maken in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap, om meiden en vrouwen mondiger en weerbaarder te maken en hulpverleners te attenderen. Na vier jaar stopt het programma. "Het was te kort om een mentaliteits- en gedragsverandering te bewerkstelligen", zegt Karima Ouchan in Trouw. Zij was namens het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) bij het project betrokken. "Ik moet er niet aan denken dat we door die sociale media straks een nieuwe hausse van eerwraakgevallen krijgen, terwijl wij de boel hier net allemaal hebben opgedoekt."

Meer informatie