Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over AWARE

02-02-2011

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de implementatie van AWARE bij gemeenten. Daarnaast gaat de minister in zijn brief in op de registratie van dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld door de politie.

Positief

Op basis van de gegevens van de VNG stelt de minister vast dat inmiddels 85 procent van de centrumgemeenten gebruik maakt van AWARE. In enkele centrumgemeenten bevindt de invoering zich nog in de pilotfase, maar bij al deze gemeenten zal het systeem snel worden geïmplementeerd. Deze ontwikkelingen ziet Opstelten als zeer positief. "Dit toont eens te meer aan dat het belang van AWARE ook bij lokaal bestuur goed op het netvlies staat. Ik ben er derhalve van overtuigd dat het aantal van 85 procent in de toekomst nog verder zal worden uitgebreid. Uiteindelijk is het natuurlijk wel aan de gemeenten zelf daarover te beslissen, maar de wijze waarop men er mee bezig is stemt mij positief."

Kinderen en AWARE

In het mondelinge vragenuur van 14 september 2010 deed de toenmalige minister voor Jeugd en Gezin de toezegging om uit te zoeken toegezegd of kinderen ook zouden kunnen worden meegenomen in het AWARE-systeem. Volgens minister Opstelten blijkt echter dat er bezwaren kleven aan de invoering van het systeem voor jonge kinderen. "Zo is het niet ondenkbaar dat zij het apparaat zouden kunnen kwijtraken of het alarm spelenderwijs indrukken, met als gevolg dat de politie voor niets zou uitrukken."

Dit geldt niet voor bijvoorbeeld 16- of 17-jarigen; zij kunnen doorgaans goed geïnstrueerd worden in het gebruik van het systeem. Dit laat onverlet dat de primaire verantwoordelijkheid voor de invoering van het systeem bij gemeenten ligt. Het is dan ook aan hen om de juiste afweging te maken om het systeem al dan niet ook voor jongeren te gebruiken.