Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ouders Online: Code oranje voor jeugdgezondheidszorg

02-03-2011

Ouders ervaren de jeugdgezondheidszorg meer en meer als opsporingsapparaat voor kindermishandeling. En dat kan averechts uitpakken. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders Online naar het functioneren van het consultatiebureau en de schoolarts.

Aan het onderzoek van Ouders Online, een onafhankelijke website voor ouders van kinderen van een tot achttien jaar, deden ruim 1000 personen mee. De titel van het onderzoeksrapport – Code oranje (wees alert) – is bedoeld als waarschuwing voor de jeugdgezondheidszorg. “Pas op: als jullie doorgaan op de ingeslagen weg, verspeel je je krediet. Ouders hebben behoefte aan instanties die naast hen staan, niet aan instanties die tegenover hen staan. Dat betekent ook: goed luisteren naar klachten en kritiek, en er iets mee doen”, aldus Ouders Online.

Ouders Online onderzocht in 2001 al eens het functioneren van de consultatiebureaus. Dat leidde tot het rapport 'De kritiek van de fans'. Omdat die gegevens inmiddels verouderd zijn, is er opnieuw onderzoek gedaan. Deze keer werden ook het elektronisch kinddossier en de schoolarts in het onderzoek opgenomen.