Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ook België wil huisverbod

02-12-2011

De Senaatscommissie Justitie in België heeft deze week unaniem ingestemd met een wetsvoorstel waardoor een verdachte van huiselijk geweld tijdelijk uit huis geplaatst kan worden. Er moeten wel al strafbare feiten gepleegd zijn voordat het verbod kan worden opgelegd.

Uithuisplaatsing is in België nu ook al mogelijk, maar daarvoor dient eerst een procedure bij de vrederechter te worden doorlopen. Het wetsvoorstel geeft de procureur de mogelijkheid om meteen in te grijpen nadat de politie hem over de feiten inlicht.

Tien dagen

De verdachte van huiselijk geweld kan, net als in Nederland, een huisverbod van hoogstens tien dagen opgelegd krijgen. Hij mag het huis dan niet meer betreden, en mag geen contact opnemen met wie er samen met hem woont. De uithuisplaatsing kan eventueel wel worden verlengd.
Wie de uithuisplaatsing niet naleeft, kan een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar krijgen.

Geen meldingsplicht

De Senaatscommissie raakte het niet eens over een voorstel om het spreekrecht van artsen en hulpverleners, die gebonden zijn door het beroepsgeheim, uit te breiden tot slachtoffers van partnergeweld.