Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onveiligheidsgevoelens nauwelijks veranderd

03-03-2011

Eind 2010 voelde 26 procent van de inwoners zich wel eens onveilig. Dit is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. Dit blijkt uit de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De IVM toont ook aan dat criminaliteit en onveiligheidsgevoelens ondanks de recessie niet zijn verslechterd.

De IVM is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek waarin onder meer de leefbaarheid van de woonbuurt, beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, ervaringen met veel voorkomende criminaliteit en het oordeel van de burger over het optreden van de politie worden onderzocht.

Veel voorkomende criminaliteit

Het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt, veranderde de afgelopen jaren nauwelijks en schommelt meestal rond de twee procent. Het percentage Nederlanders dat in 2010 te maken kreeg met veel voorkomende criminaliteit, waaronder vandalisme en gewelds- en vermogensdelichten, daalde licht ten opzichte van 2009.

In een reactie op de IVM 2010 laat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie weten dat het kabinet nog een forse slag te maken heeft. Hij richt zich daarbij op vier hoofdthema’s:

  1. De buurt veilig, voor bewoner en ondernemer. Als voorbeeld hiervan noemt de minister de versterking van de veiligheidshuizen om dadergericht overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug te dringen.
  2. Offensief tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.
  3. Slagkracht voor onze professionals.
  4. Versterking van de rechtsstaat.
  5. Op de website van het CBS kunt u de externe linkIVM 2010 downloaden.