Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijk Congres focust op effectiviteit

03-05-2011

Hoe effectief is de huidige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat zijn de resultaten van het beleid voor de slachtoffers, plegers, getuigen en omstanders? Dat is de inzet van het Landelijk Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling dat MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) op 9 en 10 mei verzorgen. Hoofdgast is minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten.

Voor dit tweedaagse congres dat plaatsvindt in De Reehorst in Ede hebben zich meer dan 600 professionals aangemeld, werkzaam bij politie, Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld, opvang, maatschappelijk werk, (jeugd)hulpverlening, reclassering, bureaus jeugdzorg, gemeenten en politiek. Dagvoorzitter is politicoloog en columnist Pieter Hilhorst.

Op de eerste dag staan doelen en effecten van het beleid van de lokale en rijksoverheid centraal en worden nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd. Minister Opstelten opent de databank Effectieve interventies huiselijk geweld, waarin methoden staan die gemeenten en professionals helpen bij de aanpak van huiselijk geweld. Op dag 2 staan de praktijk en de cliënt centraal. De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties (VSK) en stichting ZIJWEG verwoorden de stem van de cliënt. Zij zullen ingaan op de ondersteuningsbehoeften van slachtoffers en getuigen. Jongeren van STUK theater presenteren ervaringen in de jeugdzorg.

Onderzoek

Op het congres worden presentaties gehouden door Stefan Bogaerts (InterVict) over het Landelijk onderzoek huiselijk geweld: facts and figures; Wethouder Corrie Noom over de Regionale Aanpak Kindermishandeling;Trees Pels en Majone Steketee (Verweij-Jonker Instituut) over ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst na partnergeweld en Renee Römkens (InterVict) over de aanpak van huiselijk geweld in Europa.

Debat

Hoe herstellen we veiligheid in relaties/gezinnen na huiselijk geweld of kindermishandeling? Die vraag staat centraal in een debat met Sietske Dijkstra (lector huiselijk geweld Avans), Mariëtte Christophe (politie),en Anke van Dijke (Fier Fryslân).

54 workshops

Verder op het congres 54 (!) workshops over huiselijk geweld en kindermishandeling. Thema's zijn bijvoorbeeld de nieuwe Wet meldcode, de Amerikaanse Family Justice en Child Advocacy Centers over succesvolle intersectorale samenwerking in de VS, risicotaxatie in onveilige opvoedingssituaties, vroegtijdige hulpverlening aan jongeren, ouderenmishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren.