Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

E-learning kindermishandeling voor huisartsen

03-10-2011

Om kindermishandeling en huiselijk geweld eerder te signaleren, kunnen huisartsen, hun praktijkmedewerkers en triagisten vanaf deze maand speciale online cursussen volgen. Met deze unieke e-learning leren huisartsen en assistenten eerder geweld te signaleren

Huisartsen, hun praktijkmedewerkers en triagisten hebben een centrale rol in de zorg rondom een gezin. Uit onderzoek blijkt dat nageschoolde professionals vaker – dan niet nageschoolde- actie ondernemen wanneer een kind en gezin in de problemen zitten.

Certificaat

Met de online cursussen ‘Signaleren van kindermishandeling’ en ‘Handelen bij vermoedens van kindermishandeling’ doen huisartsen, hun praktijkmedewerkers en triagisten kennis en vaardigheden op over hoe ze geweld kunnen herkennen en oefenen ze in het bespreekbaar maken. De cursussen gaan uit van de KNMG-meldcode Kindermishandeling, de Handreiking Gebruik Meldcode kindermishandeling in de huisartsenzorg, en de werkwijze volgens de NHG-TriageWijzer. Na afronding krijgt de cursist een certificaat.

Herkenbare casussen

De online cursussen zijn het resultaat van een samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN). Ze zijn mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Huisartsen en triagisten uit de beroepspraktijk hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de trainingen. Deze bevatten dan ook herkenbare casussen. De LHV en VHN zijn zeer enthousiast over deze nieuwe manier waarop huisartsen zich kunnen nascholen in het signaleren van en het handelen bij kindermishandeling.

Uit wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (gepubliceerd in ‘The archives of diseases of childhood’) blijkt dat cursisten na het volgen van een e-learning cursus signaleren van The Next Page, betere signaleringsvragen stellen aan patiënten en mishandeling beter herkennen.

Demo

Een demo van de cursussen is te zien op www.thenextpage.nl.