Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veel regio’s melden toename huiselijk geweld

04-04-2011

Aangiftes, meldingen, incidenten – de omvang van huiselijk geweld wordt op diverse manieren en door uiteenlopende instanties gemeten. De afgelopen maand verschenen er weer verschillende jaarcijfers in het nieuws. Huiselijkgeweld.nl zette er een aantal op een rijtje.

West Friesland

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in West-Friesland is , volgens het Advies - en Steunpunt Huiselijk Geweld, het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. In 2009 kwamen er 400 meldingen binnen, vorig jaar waren dat er 820.

Er is met name een toename van eer-gerelateerd geweld en meer geweld bij Polen. Het ASHG West-Friesland denkt dat de toename veroorzaakt is door de economische crisis, waardoor mensen hun baan kwijt raken, depressief worden, meer alcohol drinken en prikkelbaarder zijn.

Heuvelrug

Het politiedistrict Heuvelrug noteerde ook een opvallende stijging van huiselijk geweld.
Vorig jaar was er sprake van 125 aangiften van huiselijk geweld die tot vervolging leidden. In 2006 ging het om 54 aangiften van huiselijk geweld. Ongeveer de helft (59) van de aangiften in 2010 staat op het conto van Veenendaal. Ook wat de incidenten huiselijk geweld betreft komt circa de helft voor in Veenendaal: 310 op een totaal van 653 in het district Heuvelrug. Dat is een flinke toename, in 2006 werden er in Veenendaal 164 incidenten geregistreerd.

Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord groeide het aantal aangiftes op het gebied van huiselijk geweld vorig jaar tot 1055. De politie maakte 543 dossiers op. In totaal werden er 92 huisverboden opgelegd.

Ook eergerelateerd geweld nam toe. Registreerde de politie in 2009 nog 120 zaken, vorig jaar waren dat er 157. Van de 45 kwesties die door instanties zijn aangebracht, leidde het 26 keer tot aangifte.

Hof van Twente

Het aantal geregistreerde incidenten van huiselijk geweld in Hof van Twente steeg licht, terwijl het aantal aangiften flink afnam (24 in 2010 en 31 in 2009). Het totaal aantal incidenten dat in 2010 bij de politie in Hof van Twente als huiselijk geweld is geregistreerd bedroeg 98, vergeleken met 95 in 2009. Het aantal uitgereikte tijdelijke huisverboden steeg van 2 in 2009 (vanaf maart) naar 7 in 2010.

Huiselijk geweld blijft een belangrijk speerpunt voor de politie Twente. De politie benadrukt dat het aantal meldingen bij politie en andere hulpverlenende instanties slechts zicht geeft op een klein deel van de totale omvang. Ze wijst erop dat een slachtoffer van huiselijk geweld gemiddeld pas na het 35-ste incident aangifte doet.

Noord- en Oost-Gelderland

Bij de politie Noord- en Oost-Gelderland is er ook sprake van een daling van het aantal aangiftes. Vorig jaar werd er 730 keer aangifte gedaan van huiselijk geweld. In 2008 kwamen er bij de politieregio Noord- en Oost-Gelderland 853 aangiftes van huiselijk geweld binnen. In 2009 waren dat er 837.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de hulpverlening in een vroeg stadium inzet op het doorbreken van de geweldspiraal. In 2011 wil de politie met de andere hulpverleningsorganisaties extra aandacht besteden aan huiselijk geweld zodat er nog meer incidenten uit de anonimiteit gehaald worden.

Rivierenland

Tot slot meldt het Veiligheidshuis Rivierenland in zijn jaarverslag 2010 dat veruit de meeste meldingen met huiselijk geweld te maken hadden.

Maar liefst 381 zaken van huiselijk geweld kwamen er in 2010 voorbij. Van de negen deelnemende gemeenten is Tiel veruit koploper met 113 zaken, maar ook vanuit Zaltbommel (49) en Maasdriel (29) kwam een groot aantal meldingen binnen.

Een Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat zich richt op het terugdringen van overlast en criminaliteit.