Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voorschotregeling slachtoffers gewelds- en zedenmisdrijven

04-03-2011

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven hebben sinds twee maanden recht op een voorschotregeling. Die regeling houdt in dat de overheid een toegewezen slachtoffervergoeding alvast aan een slachtoffer betaalt, als de dader dat na acht maanden nog steeds niet heeft gedaan. Daarna verhaalt de Staat dat bedrag op de dader.

Hiermee is, volgens Slachtofferhulp Nederland, een eind gekomen aan de frustratie van het slachtoffer dat op zijn geld niet krijgt of jarenlang wacht op de afbetaling van de kant van de dader. De regeling, die wordt uitgevoerd door het Centraal Justitieel Incassobureau, geldt voorlopig alleen voor slachtoffers van gewelds- en zedendelicten.

Voorwaarden

Om voor de voorschotregeling in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • Het voorschot geldt alleen voor schadevergoedingen die zijn toegewezen als maatregel voor artikelen op het gebied van gewelds- en zedenmisdrijven;
  • De schadevergoeding is op of na 1 januari 2011 onherroepelijk geworden, wat wil zeggen dat er geen (hoger) beroep meer mogelijk is;
  • Het slachtoffer is een natuurlijk persoon of een eenmanszaak;
  • Uitkering vindt alleen plaats indien het schadebedrag nog niet (volledig) vergoed is door de veroordeelde of het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Meer informatie