Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mutsaersstichting presenteert boek Venlose aanpak

04-11-2011

Matthieu Goedhart van de Mutsaersstichting heeft gisteren op een symposium in Venlo het boek ‘Multifocus, de kracht van verbinden’ gepresenteerd. Goedhart schreef dit boek over de succesvolle Venlose aanpak van huiselijk geweld, samen met psycholoog Joep Choy.

Venlose aanpak

De Venlose aanpak begon in 2007 met een landelijke pilot vooruitlopend op de Wet Tijdelijk Huisverbod. Gemeente, politie, Mutsaersstichting, maatschappelijk werk, steunpunt huiselijk geweld, Bureau Jeugdzorg en de forensisch psychiatrische kliniek De Horst werken daarbij nauw samen. Sindsdien zijn in de regio 378 gezinnen met deze Multifocusmethode geholpen. De Mutsaersstichting heeft alle deze dossiers afgerond en vervolgens mensen geïnterviewd over de aanpak.

Casemanager

De Venlose aanpak neemt het gezin als vertrekpunt genomen. Na een melding van huiselijk geweld arriveert binnen een uur een casemanager van de Mutsaersstichting. Hij of zij maakt binnen 48 uur een plan van aanpak en begeleidt het gezin een jaar lang. De cliënten blijken de snelle aanpak met een casemanager zeer op prijs te stellen. Bovendien is in slechts negen procent van de gevallen sprake van recidive. "Landelijk is dat 60 procent", zo stelt Goedhart in een interview met dagblad De Limburger. "En ruim de helft van de partners die we hebben geholpen is niet gescheiden."

Meer informatie