Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opstelten bezoekt Amsterdamse opvang

05-04-2011

Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie was gisteren op werkbezoek bij de opvang in Amsterdam. De onderwerpen waren de aanpak van huiselijk geweld via de Blijfgroep en de opvang van mensenhandel in De Roggeveen. De Amsterdamse wethouders van der Burg en Asscher waren hierbij ook aanwezig.

De discussie spitste zich vooral toe op de vraag hoe je, gegeven alle veranderingen van dit moment, de hulp aan de slachtoffers kunt blijven waarmaken. Daarbij kwam de landelijke toegankelijkheid van de vrouwenopvang als essentiële voorwaarde aan bod. Daarnaast werd gewezen op het belang van een bundeling van financieringsstromen en samenwerking tussen centrumgemeenten en de regiogemeenten. De Federatie Opvang benadrukte dat het belangrijk is om alle initiatieven van de overheden te bundelen in een Nationaal Plan van Aanpak waarin met elan met de veldpartijen wordt samengewerkt om de aanpak te verbeteren.

Blijfgroep-directeur Aleid van den Brink informeerde de minister over vernieuwende ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld. In een film kreeg de minister een indruk van het Oranje Huis te Alkmaar, waar slachtoffers niet langer op een geheime plek worden opgevangen. Ook het meldpunt Eergerelateerd geweld in Amsterdam kwam ter sprake.