Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Federatie Opvang komt met modelprotocol Kindermishandeling

06-04-2011

De Federatie Opvang heeft, op basis van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, een protocol Kindermishandeling laten ontwerpen. Dit protocol is bedoeld als format. Op basis hiervan kunnen instellingen voor de maatschappelijke – en vrouwenopvang een eigen protocol maken, indien dit nog niet is opgepakt in de regio.

Als de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht wordt (vermoedelijke ingangsdatum 2012), worden onder meer de maatschappelijke- en vrouwenopvang verplicht een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Elke instelling moet een eigen protocol maken dat is toegespitst op de situatie binnen de eigen organisatie. Maar het kan ook zijn dat er in een regio een protocol wordt gemaakt voor alle ketenpartners. In dat geval sluiten de instellingen uiteraard daarop aan.