Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slachtoffers voortaan in alle EU-landen beschermd

06-10-2011

Slachtoffers uit een land binnen de Europese Unie worden voortaan ook in de andere lidstaten beschermd. Tot nu toe reikte de bescherming niet verder dan de  grenzen van het land van herkomst. De maatregel is oorspronkelijk bedoeld om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld, maar geldt ook voor alle andere slachtoffers of mogelijke slachtoffers van misdrijven.

Leden van de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) en de Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM) hebben dinsdag een weg geopend naar dit Europees beschermingsbevel.

Europees beschermingsbevel

Het beschermingsbevel is van kracht wanneer een persoon in gevaar verkeert en dreigt het slachtoffer te worden van een misdrijf dat hem of haar het leven, fysieke of psychologische integriteit en waardigheid, persoonlijke vrijheid of seksuele integriteit kan kosten. Enkele voorbeelden zijn intimidatie, ontvoering en stalking; omstandigheden waarbij het gevaar zodanig is dat de lidstaat waarin de betrokkene woont een maatregel voor bescherming vast moet stellen, zodat de persoon in dat land beschermd is.

Wanneer de persoon echter besluit te verhuizen naar een ander land binnen de EU, bestaat echter de kans dat hij of zij ook daar in gevaar verkeert, bijvoorbeeld wanneer de dader het slachtoffer volgt. Op dit moment wordt het Europese beschermingsbevel van kracht. Het staat autoriteiten van de lidstaat waar het bevel oorspronkelijk is uitgevaardigd, toe om een Europees beschermingsbevel uit te vaardigen dat de autoriteiten in staat stelt de bescherming op het grondgebied van de nieuwe lidstaat voort te zetten.

Meer informatie