Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eigen bijdrage maatschappelijke opvang

07-01-2011

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS houdt vast aan haar voorstel om gemeenten de bevoegdheid te geven om cliënten een eigen bijdrage te laten betalen voor maatschappelijke- en vrouwenopvang. Die bevoegdheid is volgens de staatssecretaris nu niet vastgelegd, terwijl er door sommige gemeenten al wel bijdragen worden gevraagd.

Vooral de SP-fractie is fel tegen het wetsvoorstel. Zij noemt het ‘onrechtvaardig en contraproductief’ om de toegang tot opvang te ontmoedigen met ‘remgeld’. ‘Als mensen te lang in opvangvoorzieningen verblijven, is de reden daarvan gelegen in een tekort aan andere begeleidings- en opvangvormen. Dan moet er geen eigen bijdrage als prikkel worden gehanteerd’, vindt de SP.

Het voorstel moet nog verder in het parlement worden behandeld. Waarschijnlijk zullen in elk geval VVD, PvdA en CDA voor de wetswijziging stemmen. Anders dan de SP meent het kabinet dat een eigen bijdrage voor sommige cliënten een goede prikkel is. Een eigen bijdrage leidt ertoe dat betrokkene de afweging maakt of het echt noodzakelijk is om gebruik te (blijven) maken van een voorziening, zo is de redenering. Van een ‘dwangsom’ is geen sprake, stelt Veldhuijzen van Zanten.