Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamervragen over Wet tijdelijk huisverbod

07-04-2011

De vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen over de Wet tijdelijk huisverbod voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Justitie. De vragen zijn een reactie op een brief van 14 februari 2011 over drie recente onderzoeken op het gebied van het huisverbod.

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief. Deze leden beschouwen de wet als een belangrijk instrument in de aanpak van huiselijk geweld, zowel in plaats van als naast strafrechtelijke middelen.

De leden van de CDA-fractie constateren tot hun tevredenheid dat het instrument van het huisverbod in de praktijk veelvuldig en in toenemende mate wordt opgelegd en overwegend goed blijkt te werken. Op een aantal punten zijn volgens het CDA wel verbeteringen mogelijk.

De leden van de PvdA-, PVV-, en SP-fractie hebben naar aanleiding van de brief nog enkele vragen en opmerkingen. De leden van de D66-fractie beperken hun inbreng in dit schriftelijk overleg zoveel mogelijk tot het proces.

De minister van Veiligheid en Justitie komt binnekort met een reactie.